Gemeenteraadspunt oppositie over statiegeld niet gestemd

Berlare Politiek

Op de Berlaarse gemeenteraad van 14 december diende raadslid Jan Van Hee (SP.A-Groen) het voorstel van beslissing in om toe te treden tot de Statiegeldalliantie. De meerderheid ging er echter niet in mee, “omdat het geen gemeentelijke bevoegdheid betreft”.

“De Statiegeldalliantie bestaat uit onder meer landbouw- en natuurorganisaties, bedrijven en gemeentebesturen, ijvert voor de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flesjes. Eind november werd door de Statiegeldalliantie de campagne “Statiegeld? Yes we can!” opgestart”, verduidelijkt Jan Van Hee (SP.A-Groen). “Tot mijn verbijstering weigerde de meerderheid hierover te stemmen. Op onze lokale sociale media kunnen we lezen hoeveel mensen zich ergeren aan aan het vele zwerfvuil in onze bermen. Dit is niet alleen esthetisch een minpunt, maar voor veehouders is dit een enorm probleem wanneer de blikjes in het maaisel terecht komen: dit leidt niet alleen tot groot dierenleed, maar ook tot financiële verliezen voor onze landbouwers.”

“Op onze lokale sociale media kunnen we lezen hoeveel mensen zich ergeren aan aan het vele zwerfvuil in onze bermen”

Sp.a-Groen voelt zich gesteund door de publieke opinie, de evolutie in de buurlanden en de regeerakkoorden van diverse Belgische regeringen. “8 op de 10 Belgen willen immers dat er statiegeld komt. In 8 Europese landen bestaat statiegeld op blik en plastic flessen al jarenlang. 10 Europese landen beslisten de voorbije vier jaar om statiegeld in te voeren of uit te breiden. De argumenten van de meerderheid om hierover niet te stemmen raken kant nog wal.” gaat Van Hee verder. We vragen niet om statiegeld zelf in te voeren, iets wat de gemeente Bredene bijvoorbeeld wel succesvol deed, maar gewoon dat het gemeentebestuur deze campagne zou ondersteunen en hiermee haar signaalfunctie zou vervullen. Deze campagne is volledig gratis en de enige inspanning was een mailtje sturen.”

De meerderheid wilde er niet van weten. “Statiegeld is geen gemeentelijke bevoegdheid”, volgens burgemeester Katja Gabriëls (Open VLD). “Het punt stemmen is dus bijgevolg zinloos.” Oppositiekartel SP.A-Groen besliste klacht in te dienen bij de gouverneur.