Geld uit coronanoodfonds toch anders verdeeld

Algemeen Buggenhout

Op de gemeenteraad in november was er heibel omdat een deel van het geld uit het coronanoodfonds van de Vlaamse overheid zou gebruikt worden om het mislopen van huurinkomsten voor gemeentelijke infrastructuur te compenseren. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij de oppositie die het punt bij monde van Steven Creyelman (Vlaams Belang) op tafel gooide. De gemeenteraad van december bracht duidelijkheid: wat gekregen wordt van de Vlaamse overheid (meer dan 150.000 euro) gaat volledig naar de verenigingen.

“We doen veel meer dan die 150.000 euro verdelen”, zegt schepen van Financiën Geert Mannaert (CD&V). “Er zijn de infrastructuursubsidies van 100.000 euro, de renteloze leningen aan 80.000 euro komen er bovenop en zijn nieuw. Daar schreven al drie verenigingen op in. We bekijken daarnaast ook wat we kunnen doen voor verenigingen die niet huren maar een eigendom hebben, bijvoorbeeld als tussenkomst in leningslast of brandverzekering. De kost voor de huur van stockageruimtes nemen we mee in rekening en ook daar zullen we een bijdrage aan de verenigingen voor leveren.”

Geen compensatie meer dus voor de huurinkomsten die de gemeente niet kon innen voor haar infrastructuur. “Het is belastinggeld, we helpen de mensen, van waar de fondsen ook komen, het komt niet in het budget van de gemeente terecht”, bevestigt burgemeester Pierre Claeys (CD&V).