Voltijdse medewerker zal leegstaande gebouwen inventariseren

Algemeen Dendermonde

Dendermonde bindt de strijd aan tegen leegstand en verwaarlozing van gebouwen. Een medewerker van het lokaal bestuur heeft voortaan de voltijdse opdracht om panden die minstens een jaar leeg staan op te sporen, te registreren en uiteindelijk te belasten.

“De leegstandsheffing is geen doel op zich: het is een middel om te zorgen dat leegstaande gebouwen sneller een nieuwe bestemming krijgen”, volgens schepen Tomas Roggeman (N-VA). “Leegstaande handelspanden en woningen zorgen voor een negatieve uitstraling van de onmiddellijke omgeving. Door leegstaande handelspanden te inventariseren en uiteindelijk ook te belasten, zorgen we ervoor dat deze een nieuwe invulling kunnen krijgen ten voordele van onze lokale economie. Leegstaande woningen worden dan weer opnieuw geactiveerd en op de koop- of huurmarkt aangeboden. Door een bredere lokale woningmarkt, maken we deze betaalbaarder, wat goed is voor jonge gezinnen. Bovendien vormt het ook één van de belangrijkste hefbomen om (kinder)armoede te bestrijden. Huisvesting vormt immers de grootste stressfactor voor kansarme gezinnen. Het bestrijden van leegstand en verkommering van panden zorgt tot slot voor een aantrekkelijker straatbeeld en groter veiligheidsgevoel.”

“Door een bredere lokale woningmarkt, maken we deze betaalbaarder, wat goed is voor jonge gezinnen”

Dendermonde telt ongeveer 25.000 adressen, waarvan 10 procent in aanmerking komen voor verdere administratieve controle. “Vermoedelijk staan er momenteel in Dendermonde ongeveer 600 gebouwen en woningen leeg. De leegstandsmedewerker voorziet een jaarlijkse controle van het hele grondgebied. Het doel is om het hele grondgebied door te lichten tegen eind 2021”, alsnog de schepen. “Eigenaars die hun vastgoed gedurende een jaar geregistreerd laten staan als leegstaand, moeten hiervoor een belasting betalen. Het bedrag van de belasting wordt voor het eerste jaar vastgesteld op 2.000 euro voor panden in het kernwinkelgebied en 1.250 euro daarbuiten. Bij aanhoudende leegstand wordt dit bedrag ieder jaar met zichzelf vermeerderd tot maximaal 10.000 euro per jaar in het kernwinkelgebied en 6.000 euro daarbuiten. Leegstaande of verwaarloosde panden kunnen ook gemeld worden via huisvesting@dendermonde.be.”

Het stadsbestuur laat weten het geld te herinvesteren in het vastgoed. Handelspanden in het kernwinkelgebied en woningen die gerenoveerd worden, komen mogelijks in aanmerking voor een premie.