Occasionele niet-commerciële verkopen weer toegelaten vanaf 4 januari

Algemeen Hamme

Verenigingen die dingen verkopen om hun kas te spijzen mogen dat weer vanaf 4 januari. De gouverneur van Oost-Vlaanderen verbood occasionele niet-commerciële verkopen en dat werd in een burgemeestersbesluit gegoten. Dat loopt tot en met 3 januari.

“Sinds 17 november 2020, is er in Hamme een burgemeestersbesluit van kracht betreffende het verbod tot occasionele verkopen met niet-commercieel karakter aan huis of door middel van afhaal, evenals alle handelingen ter (voor-)bereiding en levering van deze verkopen. Dit besluit geldt tot en met zondag 3 januari 2021. Het burgemeestersbesluit werd genomen na overleg met de gouverneur en het lokaal bestuur en op advies van de lokale veiligheidscel en de medische discipline. De veiligheidscel evalueert wekelijks de lokale situatie”, klinkt het.

Corona woedt nog volop, ook in Hamme, toch wordt het verbod niet verlengd. “Door het organiseren van occasionele verkopen wordt er voor heel wat extra contacten gezorgd. We benadrukken dat het nog steeds noodzakelijk is om alle niet-essentiële contacten maximaal te vermijden en de hygiënemaatregelen strikt na te leven om zo de verspreiding van het virus in te perken. Het beschermen van onze risicogroepen blijft prioritair.”