Lebbekenaars kunnen meedenken over overstromingsproblematiek Dender

Algemeen Lebbeke

Nog tot 17 januari kunnen de inwoners van de 9 steden en gemeenten in de Dendervallei mee nadenken over mogelijke toekomstscenario’s die het overstromingsgevoelige gebied veerkrachtiger maken. Langs de fietsknooppunten staan infopanelen die mogelijke oplossingen voor de overstromingsproblematiek voorstellen. Wie een kijkje gaat nemen, kan meteen meedenken via een online vragenlijst. En ook wie niet uit zijn kot komt, kan deelnemen via www.ruimtevoorwater.be/denk-mee.

Een infocampagne in september, met originele postkaarten en een pop-uptentoonstelling in de 9 steden en gemeenten langs de Dender, maakte de inwoners bewust van het Strategisch Plan. In de afgelopen maanden werden in overleg met verschillende actoren enkele mogelijke scenario’s uitgewerkt voor plekken waar wateroverlast een probleem is of kan worden. Die scenario’s worden nu aan de bevolking voorgelegd via infototems langs de fietsknooppunten in de Dendervallei en via een online vragenlijst. “Het is duidelijk dat we in de toekomst op heel uiteenlopende manieren kunnen omgaan met wateroverlast”, verduidelijkt Michaël Van Rompaey, projectleider bij IMDC in opdracht van de partners. “De mogelijke scenario’s werden nog niet geëvalueerd, laat staan goedgekeurd. Het zijn ruwe ideeën, die deel uitmaken van een uitgebreide denkoefening die momenteel loopt. En daarbij betrekken we graag de mensen die er in de toekomst misschien mee geconfronteerd zullen worden.”

Een uitnodiging in de brievenbus inclusief fietsknooppuntenkaart, een animatievideo en een online vragenlijst nodigen inwoners uit om dieper in deze mogelijke oplossingen te duiken én hun mening te geven. Dat kan nog tot 17 januari 2021, per fiets of te voet langs de fietsknooppunten in Aalst, Affligem, Dendermonde, Denderleeuw, Geraardsbergen, Liedekerke, Lebbeke, Ninove en Roosdaal of op www.ruimtevoorwater.be.