Subsidies ontwikkelingssamenwerking verdeeld

Algemeen Buggenhout

De toelagen aan Buggenhoutse verenigingen die zich inzetten voor ontwikkelingssamenwerking zijn verdeeld. Het meerjarenplan voorziet jaarlijks 6.500 euro subsidies.

Op advies van de GROS wordt het beschikbaar bedrag van 6.500 euro evenredig verdeeld over de 6 ingediende projecten. Een toelage van 1083,33 euro kan zo worden uitgekeerd aan elk van de volgende initiatieven: Bivro, lngobyi, Los Amigos in Tiquisate-Guatemala, Tanga Basa, Vanakam, en Project Loïse.

Project Loïse ondersteunt het maken van kinderrokjes van Afrikaanse stofjes door en voor het naaiatelier van Loïse uit Burkina Faso. Tanga Basa is een middelbare school in Solo Jawa Tengha in Indonesië. Vzw Vanakam zet zich in voor projecten in India. Autoclub Los Amigos steunt een project in Guatemala, Ingobyi vzw zamelt al jaren fondsen in om duurzaam medisch materieel aan te kopen en om de noodzakelijke infrastructuur te voorzien voor moeders en kinderen in Rwanda. Bivro tenslotte heeft met de financiële steun uit Europa tot nu toe 428 dorpen (21.098 woningen) opgebouwd en ontelbare mannen, vrouwen en kinderen nieuwe kansen geboden in India.