Beurtelings parkeren in centrum Overmere afgeschaft

Overmere Politiek

Beurtelings parkeren wordt afgeschaft in het centrum van Overmere. Dat werd op de gemeenteraad goedgekeurd. Het regime verdwijnt in de Burgemeester De Lausnaystraat en de Baron Tibbautstraat.

Omdat er te vaak onveilige situaties zijn in de Burgemeester De Lausnaystraat en de Baron Tibbautstraat grijpt het gemeentebestuur in. Samen met Wegen en Verkeer werd naar een oplossing gezocht. Niet meer een halve maand aan de ene kant van de straat en de andere helft aan de andere parkeren is uit de bus gekomen. “Parkeren in de Baron Tibbautstraat laten we enkel toe aan de kant met de even huisnummers”, maakt schepen van Mobiliteit Carine Meyers (Open VLD) duidelijk. “Er zullen geen parkeerplekken verdwijnen en er komen geschilderde parkeervakken. De beslissing zal de zichtbaarheid verbeteren voor de bestuurders die uit de Loereveldstraat komen.”

“Er zullen geen parkeerplekken verdwijnen en er komen geschilderde parkeervakken”

Ook in die andere Overmeerse centrumstraat, de Burgemeester De Lausnaystraat verdwijnt het beurtelings parkeren. “Ook hier is dat een oplossing om het er veel veiliger te maken. Er kwamen heel wat klachten bij ons binnen over het beurtelings parkeren”, gaat de schepen door. “We dachten ook fietssuggestiestroken aan te brengen, maar daar ging Wegen en Verkeer niet mee akkoord. Omdat de weg volgens hen te smal is en suggestiestroken minstens 1,70 meter breed moeten zijn om effect te hebben. Ook in de De Lausnaystraat willen we parkeren toelaten aan de kant met de even huisnummers.” De nieuwe maatregel werd door de gemeenteraad unaniem goedgekeurd.