Werken aan Zogsebaan (N446) starten in januari

Algemeen Hamme

Begin volgend jaar gaat de langverwachte heraanleg van de N446 in Waasmunster, Hamme en Dendermonde van start. De 3 gemeentes, Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer investeren samen in 7,5 km nieuwe gewestweg. Vooral met de bedoeling om de weg voor alle weggebruikers veiliger te maken.

“Normaal gezien zouden we eind november gestart zijn met het bouwrijp maken van het eerste deel van de werfzone. Maar het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen duurt langer dan voorzien én we willen eigenaars meer tijd geven om de onteigende voortuinstroken vrij te maken”, klinkt het bij Wegen en Verkeer. “Daarom is de start van de werken uitgesteld naar 5 januari. Tijdens het bouwrijp maken van de percelen, zal er zo goed als geen hinder zijn voor het verkeer. Na deze voorbereidende werken, gaan de nutswerken van start in februari. Deze kleine verschuiving in timing heeft geen verdere impact op de fasering en verkeerssituatie.”

“Tijdens het bouwrijp maken van de percelen, zal er zo goed als geen hinder zijn voor het verkeer”

De gewestweg wordt opnieuw aangelegd over een traject dat loopt van de Acacialaan in Waasmunster tot net voor de rotonde aan de Zogsebaan in Dendermonde. “We starten de werken in Dendermonde om te eindigen in Waasmunster. We delen het traject op in 5 zones. Op 5 januari 2021 starten we met werken in zone 1 en zone 2. Daarbij zullen we werken in de zone van de rotonde op de Zogsebaan in Dendermonde tot de kruising met de Bookmolenstraat in Hamme (zone 1) en van die Bookmolenstraat tot Hooigat op de Heirbaan in Hamme. Van daar schuiven we verder op in de richting van Waasmunster. Als de werken vlot verlopen en we goede weersomstandigheden hebben, hopen we de werken in 2024 af te ronden.”