Activiteiten voor min 12-jarigen in Grembergen opnieuw verboden

Algemeen Grembergen

In Grembergen moeten alle verenigingen en clubs vanaf donderdag 17 december hun activiteiten verplicht stopzetten voor -12-jarigen. Dat besliste de lokale veiligheidscel.

“Het aantal coronabesmettingen in Dendermonde stijgt opnieuw. De incidentiewaarde in Dendermonde bedraagt 185,3. Dat zijn de besmettingen verrekend per 100.000 inwoners, gespreid over 7 dagen. Hiermee overstijgen we ruim de drempelwaarde van 20. We zien echter ook dat 39 % van de besmettingen zich situeert in Grembergen, waarvan 30 % bij kinderen tussen 10 en 12 jaar. De VLEK-school in Grembergen werd eerder deze week al uit voorzorg gesloten“, geeft burgemeester Piet Buyse (CD&V) aan. “Uit de testresultaten zien we bovendien dat kinderen die positief testen vaak geen of weinig symptomen vertonen. Hoewel jonge kinderen minder ziek worden, raken ze dus ook besmet en verspreiden ze het virus verder binnen de familiekring, de nauwe contacten buiten het gezin, binnen de sportclub en de jeugdvereniging.”

Alle fysieke samenkomsten van verenigingen en clubs in Grembergen zijn volledig verboden ook voor kinderen van 12 jaar of jonger. “Tijdens de kerstvakantie zijn er al veel minder sociale contacten tussen kinderen, omdat de scholen dicht zijn. We willen dit nog versterken door ook vrijetijdsactiviteiten voor -12-jarigen in Grembergen te verbieden. Hoe minder sociale contacten er zijn, hoe meer kans we hebben om de snelle verspreiding van het virus af te remmen. We volgen hiermee het advies van de medische discipline, die ook deel uitmaakt van onze lokale veiligheidscel”, alsnog de burgemeester.

“Tijdens de kerstvakantie zijn er al veel minder sociale contacten tussen kinderen, omdat de scholen dicht zijn. We willen dit nog versterken door ook vrijetijdsactiviteiten voor -12-jarigen in Grembergen te verbieden”

Deze maatregel geldt zeker tot en met zondag 3 januari en is afhankelijk van de evolutie van het aantal coronabesmettingen. “We raden daarnaast af dat kinderen uit Grembergen deelnemen aan activiteiten die plaatsvinden buiten Grembergen. Inschrijvingen voor Apenstaartjes of sportkampen kunnen kosteloos geannuleerd worden. Het skatepark in Grembergen blijft toegankelijk op momenten dat er toezicht kan worden voorzien. Skaters moeten vooraf inschrijven. Er mogen max. 4 skaters tegelijkertijd skaten en max. 4 skaters in de wachtzone zijn. Skaters volgen voor recente updates best jeugddienst Dendermonde op Instagram en Facebook. IBO Grembergen schakelt vanaf maandag 21 december over op noodopvang. Er wordt enkel opvang voorzien voor kinderen van ouders met essentiële beroepen. Dat zijn ouders die genoodzaakt zijn om op de werkvloer aanwezig te zijn. Je moet als bewijs een attest van de werkgever bezorgen. Kinderen met ziektesymptomen worden niet toegelaten.”

Oproep aan ouders

Het stadsbestuur doet ook een warme oproep aan ouders. “Als je bij je kind symptomen opmerkt, houd je kind dan thuis en neem onmiddellijk contact op met je huisarts. Ook een eenvoudige loopneus kan een symptoom zijn. Is je kind in quarantaine geplaatst? Respecteer dan de regels. Je kan deze nalezen op https://www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie/. Deze situatie toont ons opnieuw dat het virus nog altijd sterk aanwezig is in onze samenleving. Het is dan ook uiterst belangrijk dat we de coronamaatregelen blijven respecteren, ook tijdens de kerstperiode en de feestdagen”, zegt Piet Buyse. “Net als de herfstvakantie biedt de kerstvakantie ons opnieuw een kans om de snelle verspreiding van het virus af te remmen en het aantal coronabesmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens te doen dalen. Dit zal enkel lukken wanneer iedereen, jong en oud, deze maatregelen naleeft en de sociale contacten beperkt, ook op Kerst en Nieuwjaar. We begrijpen dat dit niet evident is in deze periode, maar we blijven rekenen op de solidariteit, de inspanning en de veerkracht van alle Dendermondse inwoners. Volhouden is de enige manier. Enkel door dit te doen, kunnen we de verdere verspreiding van het virus en het aantal coronabesmettingen afremmen. Samen dragen we zorg voor elkaar en kunnen we het virus vertragen.”