Verdienstelijke inwoners gehuldigd voor start laatste gemeenteraad 2020

Algemeen Wichelen

Op de laatste gemeenteraad van het jaar worden in Wichelen telkens de verdienstelijke personen gehuldigd.

“We nodigen ze uit, we geven hen een oorkonde en we hangen daar normaal een receptie aan vast”, legt burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN) uit. “Uiteraard kon dit wegens de coronapandemie dit jaar niet. Toch wilden we het niet nalaten om mensen die op een uitzonderlijke manier zich ingespannen en onderscheiden hebben in de bloemen te zetten. Omdat dat toch een verbondenheid en een engagement heeft betekend voor die mensen. Normaal lichten we er enkele personen uit. Dit jaar mochten we toch iets ruimer gaan. Daarom een speciaal woord van dank naar de ondernemers, de restaurateurs, de verenigingen en de tussenpersonen van onze gemeente die in ons Warmste Gazet als de Gulle Gevers zijn betiteld. Het gaat om alle mensen die ervoor gezorgd hebben dat er in ons woon-zorgcentrum Molenkouter er steeds genoeg beschermingsmateriaal aanwezig was. Door hen kon het verzorgend personeel in optimale omstandigheden hulp blijven verlenen.”

“Normaal lichten we er enkele personen uit. Dit jaar mochten we toch iets ruimer gaan”

En daar stopte het niet bij voor de burgemeester. Hij bedankte ook iedereen die andere zaken schonk zoals maaltijden, desserts, zoetigheden, bloemen, kunstwerkjes, stoffen, koelwagens en houten panelen voor de Covid-afdeling in het rusthuis. “Er was oog voor de geestelijke gezondheid van ons allemaal door het leveren van puzzelboekjes en tijdschriften, door de organisatie van corona- en griezelwandelingen of de inrichting van een troostplek. We wilden ook hulde brengen aan de vrijwilligers die mensen hebben opgebeld, het onthaal van ons woon-zorgcentrum permanent hebben bemand en ook onze waardering voor de leerkrachten die in deze bijzondere tijden onderwijs hebben moeten verstrekken. We hebben allemaal samen bewezen dat we toch een warm Wichelen zijn.”

Ook enkele mensen die zich speciaal hebben ingezet werden door de burgemeester bedankt. “Wim De Wael, de cartoonist van de Warmste Gazet, die vrijwillig en onbezoldigd voor een luchtige blik op de actualiteit zorgde. Ook Floris Van De Putte wilden we bedanken. Hij werkt bij onze technische dienst en is een loopwonder. Na zijn voetbalcarrière zamelde hij via diverse acties geld in ten voordele van de mensen met Parkinson. Joris Van Eetvelde tenslotte, 1.000-kilometerfietser, steunde Molenkouter en wensen we een dikke proficiat voor zijn prestaties.” Ook twee jonge zwerfvuilophalers werden geroemd om hun inzet, net als de mensen in Bruinbeke die hun parking ter beschikking stelden voor bewoners omdat er rioleringswerken aan de gang zijn. En zij die de herinnering aan de Wereldoorlog houden kregen een pluim van Kenneth Taylor omdat ze de graven hebben geïnventariseerd van oud-strijders, verzetslieden, verplicht tewerkgestelden en andere slachtoffers, gevolgd door een bevlaggingsactie. Al wie vernoemd werd op de digitale gemeenteraad zal thuis een oorkonde ontvangen.