Provinciale quickscan lokale economie legt pak pijnpunten bloot

Algemeen Buggenhout

De provinciale quickscan lokale economie legt heel wat pijnpunten bloot voor Buggenhout. Ward Vranken (N-VA) wil dat het bestuur daar wat aan doet.

“Zoals de uitbreiding van het ambtenarenpakket, of de inrichting van een fysiek loket”, zegt Vranken. “Er is geen afgebakend kernwinkelgebied, er is geen plan van aanpak voor leegstand, er is amper een onthaalbeleid voor startende ondernemers en is er ook geen gemeentelijke raad lokale economie. Een algemeen beleidsplan en innovatiestimuli ontbreken. De gemeente profileert zich dus niet economisch. Dat alles staat in de scan die uitgevoerd werd door de provincie. En er zijn nog een aantal werkpunten. Er moet dus dringend iets aan gedaan worden, zodat het tij kan gekeerd worden en de winkelstraten niet meer leeglopen.”

“Er moet dringend iets aan gedaan worden, zodat het tij kan gekeerd worden en de winkelstraten niet meer leeglopen”

Schepen van Middenstand Geert Mannaert (CD&V) heeft een antwoord klaar. “De negatieve punten in de quickscan zijn het resultaat van het weinig actieve beleid van de laatste vijftien jaar”, vindt hij. “Toen maakte N-VA ook deel uit van het bestuur. Maar dat er iets moet gebeuren is duidelijk. De werken in de Kerkstraat hebben nog extra zaken blootgelegd. Sinds kort hebben de lokale ondernemers wel een aanspreekpunt. We engageerden een personeelslid dat zich daar halftijds zal voor inzetten. Er zijn enkele acties geweest en we overleggen regelmatig met de handelsverenigingen. Voor het eerst is er ook een budget voorzien om leegstand te bestrijden en pop-ups toe te laten. De winkels die in andere straten zitten willen we ook proberen te overtuigen om naar de Kerkstraat te verhuizen.”