Fluohesjes voor Berlaarse kleutertjes

Algemeen Berlare

De kortste dagen van het jaar gaan vaak gepaard met gevaarlijke situaties door onvoldoende zichtbaarheid op straat. Politiezone Berlare-Zele wil daar verandering in brengen en schonk gratis fluohesjes aan alle nieuwe kleutertjes in de vijf Berlaarse scholen.

“Wie reflecterende kledij draagt, is in het donker al zichtbaar op 150 meter. Zelfs een auto die 120 km/u rijdt, kan dan nog tijdig stoppen. Zijn remafstand bedraagt 102 meter. Een groot verschil met wie donkere kledij draagt en pas zichtbaar is op 20 meter afstand. Dan kan zelfs een auto die 50 km/u rijdt op een droog wegdek niet meer tijdig stoppen, diens remafstand bedraagt immers 26 meter”, volgens schepen van Mobiliteit Carine Meyers (Open VLD).

“Wie reflecterende kledij draagt, is in het donker al zichtbaar op 150 meter”

Opvallen is dus de boodschap om levensbedreigende verkeerssituaties te vermijden. “Om wat licht te brengen in het donkere najaar schenkt Politiezone Berlare-Zele een gratis fluohesje aan alle instappertjes in de kleuterklassen van de vijf scholen in onze gemeente”, gaat de schepen verder. “Op die manier willen we kinderen al van jongs af aan leren hoe ze zich zo veilig mogelijk kunnen gedragen in het verkeer.” Schepen Meyers roept ook ouders en grootouders op om meer fluo te dragen bij de minste schemering: “Ook als volwassenen kunnen we in situaties terechtkomen waar opvallende kledij ons het leven kan redden. Bovendien is het onze taak om het goede voorbeeld te geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Val samen lekker op en ga veilig op pad.”