VLEK-school door coronabesmettingen dicht tot na de kerstvakantie

Algemeen Grembergen

Er werden coronabesmettingen vastgesteld bij leerlingen uit verschillende klassen op de VLEK-school in Grembergen. Twee klassen werden uit voorzorg al in quarantaine geplaatst. Uit de testresultaten blijkt dat nog heel wat kinderen besmet zijn, waaronder ook kinderen die geen symptomen hebben. En dus gaat de school volledig dicht tot na de kerstvakantie.

Na een overleg tussen de school, eerstelijnszone Dender, Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), medische experten en het lokaal bestuur werd beslist om basisschool VLEK in Grembergen uit voorzorg te sluiten vanaf maandag 14 december tot aan de kerstvakantie. “Alle leerlingen krijgen les via afstandsonderwijs. Bijkomend werd ook beslist dat alle leerlingen vanaf het eerste leerjaar en personeelsleden van de basisschool een coronatest moeten ondergaan. Deze test zal zo snel mogelijk collectief georganiseerd worden. Alle leerlingen en personeelsleden moeten uit voorzorg in quarantaine in afwachting van hun  testresultaten”, zegt directeur Luk De Mey. “Die leerlingen en personeelsleden die hoog risico contact hebben gehad, zijn of zullen gecontacteerd worden door CLB en moeten, los van hun testresultaat, al zeker 10 dagen in quarantaine. Kleuters worden, gezien hun leeftijd, niet standaard onderworpen aan een test. We roepen de ouders van deze kleuters echter wel op om waakzaam te zijn en bij optreden van symptomen, vandaag of een van de komende dagen, meteen contact op te nemen met hun huisarts.”

“Bijkomend werd ook beslist dat alle leerlingen vanaf het eerste leerjaar en personeelsleden van de basisschool een coronatest moeten ondergaan”

“Via deze maatregelen willen we de gezondheid van de leerlingen en het leerkrachtenteam voorop stellen en verdere uitbraak van het virus vermijden.” Alle ouders werden verwittigd door de school en het CLB. Alle betrokken partijen volgen de situatie nauwgezet op. De school wenst de ouders uitdrukkelijk te bedanken voor hun begrip. “De situatie in Grembergen toont ons dat het virus nog altijd sterk aanwezig is in onze samenleving”, volgens burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Het aantal coronabesmettingen in Dendermonde is gedaald tegenover enkele weken terug en net als de nationale cijfers stabiliseerde ook de curve in onze stad. De laatste dagen gaan de besmettingscijfers echter weer omhoog! De drempelwaarde van 20 komt weer minder in het vizier. De incidentiewaarde in Dendermonde – dat zijn de besmettingen verrekend per 100.000 inwoners – bedraagt opnieuw 154,8. Het is dan ook uiterst belangrijk dat we de coronamaatregelen blijven respecteren, ook tijdens de kerstperiode en de feestdagen. Enkel door dit te doen, kunnen we de verdere verspreiding van het virus en het aantal coronabesmettingen afremmen.”