Oppositie peilt naar plannen rond regiovorming

Buggenhout Politiek

Oppositieraadslid Wim Mommaers (N-VA) peilde naar de stand van zaken rond de regiovorming. De gemeente is ingedeeld bij Dendermonde. Maar er zijn nog heel wat onduidelijkheden.

Vlaanderen werd ingedeeld in dertien referentieregio’s, met de bedoeling de samenwerking tussen de gemeenten maximaal te harmoniseren. “Buggenhout is ingedeeld bij Dendermonde, wat min of meer overeenkomt met het arrondissement”, zegt Wim Mommaers (N-VA). “Ik wilde graag weten hoe dit verdergaat in de eerste fase en ook of de meerderheid tevreden is met de indeling. Want ik vind dat we zelf de keuze moeten maken en die dan doorgeven aan de gouverneur.”

“Nooit meegemaakt dat zo een belangrijk dossier zo snel moet klaar zijn, al tegen het jaareinde”, zegt burgemeester Pierre Claeys (CD&V). “Uitstel werd op algemene vraag gegeven tot 15 januari. Maar er zullen afspraken gemaakt worden voor de komende dertig jaar. Wij vinden dat nog te kort door de bocht. Met collega’s heb ik al gesproken. We vinden dat we in een comfortzone zitten, omdat we in dezelfde intercommunales en dezelfde brandweerzone zitten. We gaan dus niet denken in de richting van Vlaams-Brabant. De regiovorming kan voordelen bieden, maar er moeten afspraken vastgelegd worden. Het zal bottom up gaan en dat is niet simpel. We gaan daar maanden voor nodig hebben. Wij vragen ons af of dat dan geen fusies worden. In dat stadium willen we met Buggenhout niet komen.”

Burgemeester Claeys wil het dossier met alle fracties bespreken.  Er komt een debat op de gemeenteraad van 17 december.