Optierecht Vrij Onderwijs voor administratief centrum Padweg

Algemeen Zele

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft beslist een optierecht te verlenen aan de vzw Vrij Onderwijs Zele voor de aankoop van het administratief centrum (AC) in de Padweg.

“Het masterplan van het lokaal bestuur voorziet de centralisatie van al de administratieve diensten in het centrum van de gemeente”, volgens Johan Anthuenis(CD&V), schepen bevoegd voor Gebouwen en Domeinen. “Het is daarbij de bedoeling om een Sociaal Huis te realiseren waar onder meer Team Samenlevingsopbouw en Team Sociale Dienst samen worden gehuisvest. De onderliggende ambitie is een performanter en sterker sociaal beleid door een bundeling van de krachten. De vernieuwbouw op de site van het oude postgebouw zal een functionele verbinding hebben met het gemeentehuis en toelaten dat ook andere diensten qua huisvesting worden herschikt.” De horizon voor deze herhuisvesting is 2023. De werkelijke verkoop is ook pas dan voorzien.

“Dit optierecht geeft ons de kans om op heel korte termijn een subsidiedossier in te dienen”

Op basis van een officieel schattingsverslag werd de verkoopprijs bepaald op 1,6 miljoen euro. Een deel van de site wordt niet verkocht en blijft eigendom van het lokaal bestuur. “Dit moet het toelaten van een zachte verbinding voor voetgangers en fietsers te realiseren tussen de Driesstraat en de Kouterstraat. Eveneens blijven de parkeerplaatsen eigendom van het gemeentebestuur ten behoeve van de medewerkers in het nabijgelegen woonzorgcentrum.” De voorzitter van de VZW Vrij Onderwijs Zele, Maurits Anthuenis, is verheugd met de beslissing van het lokaal bestuur in Zele. “Dit optierecht geeft ons de kans om op heel korte termijn een subsidiedossier in te dienen. In plaats van 10 tot 15 jaar te moeten wachten op subsidies kunnen we nu kwalitatieve klaslokalen realiseren binnen een termijn van goed 4 jaar. Het administratief centrum Padweg zou worden omgebouwd tot klaslokalen. Verouderde infrastructuur kunnen we dan elimineren en toekomstgericht kunnen we alle kinderen onderbrengen op dezelfde site. De open ruimte aan speelplaats en groen blijven op die wijze ook maximaal gevrijwaard.“

“Als we het gemeentelijke masterplan infrastructuur realiseren zoals gepland heeft het gebouw aan de Padweg geen enkele functie meer voor het lokaal bestuur. Door de verkoop ervan op middellange termijn biedt het gemeentebestuur ook de mogelijkheid dat de onderwijsfunctie op de wijk Kouter wordt versterkt”, besluit Johan Anthuenis.