Negen maatregelen om geld uit coronafonds te verdelen

Algemeen Berlare Gemeenten Nieuws

Het gemeentebestuur van Berlare legde negen maatregelen vast om het geld uit het coronafonds van de Vlaamse overheid te verdelen onder de verenigingen. Er is 172.000 euro te besteden.

“We stellen negen maatregelen voor, zodat iedere vereniging die schade heeft ondervonden van Covid-19 een compensatie kan krijgen”, zegt burgemeester Katja Gabriëls (Open VLD). “Sowieso krijgen de verenigingen een verhoogde werkingssubsidie op basis van het bedrag uit 2019. Daarnaast is er nog de vermindering op de huur van de gemeentelijke zalen en krijgen de buitensportclubs vrijstelling van huur tijdens de periode dat hun kantine gesloten blijft. Wanneer ze weer open mag krijgen ze nog 50 procent korting tot het einde van 2021.”

Het bestuur stelt ook het uitleenmateriaal dat nog niet gratis is voortaan kosteloos ter beschikking. “Dat is dan weer interessant vanaf het moment dat er weer zaken mogen georganiseerd worden”, volgens de burgemeester. “We zullen ook investeren in extra uitleenmateriaal zoals tenten, een tweede toiletwagen en extra tafels en stoelen. Alle kosten om te voldoen aan de hygiënenormen betalen we terug nadat de verenigingen ons de facturen hebben bezorgd. Ook niet-recupereerbare kosten betalen we terug wanneer ze aangetoond worden. Verder stimuleren we de verenigingen om in te stappen in de UitPas door hen een eenmalige bonus van 300 euro te geven als ze dat doen of al in het systeem zitten. Tot slot hebben we een buffer voor verenigingen met problemen door corona die niet door de andere maatregelen wordt gedekt.”