GemeenteBelangen verwerpt herbestemming van kasteel en bijgebouwen

Algemeen Berlare Gemeenten Nieuws Politiek

Tijdens de gemeenteraad in Berlare van 30 november onthield GemeenteBelangen zich bij de stemming over de herbestemming en de restauratie van het kasteel en de bijgebouwen. “Als GemeenteBelangen gaan wij akkoord met de restauratie van de gebouwen, maar kunnen we ons niet vinden in de herbestemming. Een restauratie die 8,872 miljoen euro geraamd wordt waarvan 6,405 miljoen euro gemeentelijk aandeel zal waarschijnlijk nog een stuk meer kosten”, denkt Wim Arbyn (GemeenteBelangen).

Wat de herbestemming betreft vindt GemeenteBelangen dat de site van het kasteelpark er niet toe leent om een administratief centrum voor de 21ste eeuw te ontwikkelen. “De extra kosten om dat op deze site te realiseren zijn veel te hoog in vergelijking met het mogelijke rendement. Jammer genoeg gaan er ook een aantal speciale elementen verloren om omgevormd te worden tot steriele kantoorruimte”, volgens Wim Arbyn. “Wij denken hierbij aan de ridderzaal die zijn karakter volledig verliest. Tegelijk betekent het een verdere decentralisatie van de diensten, op eenzelfde site is niet hetzelfde als in eenzelfde gebouw werken. Wij vrezen trouwens ook dat de nieuwe bestemming een aantal vroegere activiteiten moeilijk maakt. Daarnaast weet men ook nog niet welke diensten op deze site zouden komen. Opnieuw vraagt de meerderheid een blanco cheque. De huidige herbestemming is volgens ons niet de juiste weg en zal zelfs een belemmering vormen.”