Kasteel biedt onderkomen aan diensten, maar krijgt ook ceremoniële functie

Algemeen Berlare Gemeenten Nieuws

De Berlaarse gemeenteraad nam eerder al kennis van de plannen die het kasteel een centrale administratieve en ceremoniële functie zullen geven. Op de gemeenteraad van 30 november gaf het college van burgemeester en schepenen de nieuwste stand van zaken van het project.

Gemeente Berlare kocht het kasteeldomein in 2008 en zorgde voor een toegankelijk park als groene long in het hart van de Berlaarse dorpskern. Na de investeringen in een nieuwe omheining en in de restauratie van de toegangspoorten, startte het bestuur een studie op voor de herbestemming en restauratie van de kasteelgebouwen. Die zullen een overwegend administratieve en ceremoniële invulling krijgen, waar ook de bevolking van zal kunnen meegenieten. “Niet de diensten zullen er centraal staan, wel de dienstverlening”, legt burgemeester Katja Gabriëls (Open VLD) uit. “Want naast het onderbrengen van de gemeentediensten zal in het hoofdgebouw ook een nieuwe trouwzaal worden ingericht met ruimte voor recepties. Aan een van de bijgebouwen zal een nieuwe constructie worden opgetrokken die als hedendaags onthaal zal dienen met daarnaast zowel loketten als individuele gespreksruimten om als burger met de diensten te overleggen. En ook de orangerie zal samen met de tuinmuren alsnog worden gerestaureerd. Ze wordt ingericht als multifunctioneel gebouw met publiek toegankelijke toiletten en zal beschikbaar zijn voor onze verenigingen. Uiteraard blijft ook het park zelf dienstdoen als evenementenlocatie en zullen passanten er steeds terecht kunnen om te wandelen en te ravotten. Onze inwoners krijgen er dus best wel wat voor terug.”

“Ook de orangerie zal samen met de tuinmuren alsnog worden gerestaureerd. Ze wordt ingericht als multifunctioneel gebouw met publiek toegankelijke toiletten en zal beschikbaar zijn voor onze verenigingen”

De kostprijs van het project wordt geraamd op 6,86 miljoen euro exclusief BTW. “Dit bedrag omvat zowel de restauratiewerken van het geklasseerde hoofdgebouw en de twee bijgebouwen, de tuinmuur en de orangerie, alsook de omgevingswerken voor ondergrondse leidingen. Ook tal van nieuwe elementen en technieken om de site toegankelijk te maken voor minder mobiele personen, passen binnen dit budget. Zo wordt er in en aan het hoofdgebouw een lift geïntegreerd en wordt de orangerie toegankelijker gemaakt met trappen en een hellingbaan. Ook aan de hedendaagse energienormen zal worden voldaan. De verschillende studies en vooronderzoeken op vlak van herbestemming, historiek, materiaal, stabiliteit, archeologie en energie die de laatste jaren werden gevoerd, behoren eveneens tot deze kost”, gaat de burgemeester verder.

Het architectenbureau diende een subsidiedossier in bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. “Er zal een subsidie van 60 procent gevraagd worden op alle subsidieerbare werken, namelijk de restauratie en herstellingen van alle historisch waardevolle elementen. In totaal gaat het om een subsidie van 2,4 miljoen euro. Voor andere werken zoals de opmetingen en het studiewerk, de afbraakwerken, nieuwe constructies en technieken is geen subsidie te verkrijgen. Hopelijk valt er bij de Vlaamse overheid snel een beslissing uit de bus zodat we als gemeenteraad concreter zicht krijgen op de uitvoeringstermijn”, besluit Katja Gabriëls.