Gierzwaluwen krijgen alle kansen bij verbouwing

Algemeen Gemeenten Hamme Nieuws

Regionaal Landschap Schelde Durme hielp bij een renovatie in Hamme mee bij het zoeken naar een oplossing voor de gierzwaluwen die er een nest hadden.

“Onlangs contacteerde iemand uit Hamme ons Natuurloket met de volgende vraag: een oud fabrieksgebouw achter in de tuin was dringend aan renovatie toe. De dakgoot was verdwenen en het dak stond op instorten. Maar, er hadden zich enkele gierzwaluwen gevestigd in de kieren en gaten van het gebouw. Een ondoordachte renovatie zou deze nesten doen verdwijnen”, zeggen ze bij het Regionaal Landschap Schelde Durme. “Op ons advies werd er een viertal centimeter ruimte gelaten tussen de dakgoot en de gevel. Zo hebben de zwaluwen nog kansen om zich te nestelen. Daarnaast werden er twee nestkastjes opgehangen.”

 

Foto (c) Regionaal Landschap Schelde Durme.