Kinderen jonger dan 13 mogen opnieuw sporten

Algemeen Gemeenten Nieuws Zele

Gezien de coronacijfers ook in Zele gestaag de goede kant uitgaan besliste, de gemeente Zele om activiteiten tot en met 12 jaar vanaf zaterdag 5 december opnieuw toe te laten.

“De coronacijfers gaan ook in Zele de goede kant uit”, analyseert burgemeester Hans Knop (CD&V), “al zijn ze nog steeds niet geruststellend. Waakzaamheid blijft geboden. Maar, nu de scholen een tweetal weken geleden weer opstartten, stellen we vast dat er zich voorlopig geen nieuwe verspreiding van het virus onder jonge scholieren voordoet. Het bracht ons ertoe activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar weer toe te laten en hen opnieuw wat ademruimte te geven. Terug kunnen spelen en sporten met leeftijdsgenootjes, het zal hen ongetwijfeld deugd doen!”

“Organisatoren moeten een draaiboek indienen dat door de noodplanambtenaar zal worden geëvalueerd”

Sport- en jeugdverenigingen, maar ook particuliere organisatoren, kunnen dus opnieuw activiteiten organiseren voor kinderen tot en met 12 jaar. “Dat gebeurt alsnog onder strikte voorwaarden. Organisatoren moeten een draaiboek indienen dat door de noodplanambtenaar zal worden geëvalueerd. Uit dat draaiboek moet de strikte naleving van de geldende veiligheidsrichtlijnen en protocollen blijken. Wat zeker vaststaat is dat ouders niet worden toegelaten op de plaats waar de activiteit doorgaat. Enkel de kinderen afzetten en weer oppikken na afloop van de activiteit is toegestaan. Bij niet-naleving van het draaiboek kan de toestemming worden ingetrokken. De coronacrisis vergt veel onze kinderen”, besluit burgemeester Hans Knop, “maar op deze manier hopen we hen op een verantwoorde manier een uitlaatklep te bieden.”

Info: www.zele.be/maatregelen-coronavirus-jeugd