Kerken Wichelen vleermuisvriendelijker gemaakt

Algemeen Gemeenten Nieuws Wichelen

De kerkfabrieken, de gemeente Wichelen en het Regionaal Landschap Schelde-Durme zetten zich in voor de vleermuizen. Hiervoor werden de drie kerken vleermuisvriendelijk ingericht.

“Vleermuizen zijn als enige vliegende zoogdieren bijzondere dieren. Soms worden ze in een negatief daglicht geplaatst, maar dit is onterecht”, klinkt het bij het Regionaal Landschap. “Als nuttige, natuurlijke insectenverdelgers helpen ze ons met het bestrijden van plaaginsecten zoals muggen en insecten die hout aantasten. Op die manier helpen ze ons zelfs om ons erfgoed mee in stand te houden. Helaas gaat het met de meeste soorten niet zo goed. Daarom zetten we ons al verschillende jaren samen met particulieren en gemeenten in voor vleermuizen. Zo richten we winterverblijfplaatsen zoals ijskelders en zomerverblijfplaatsen zoals kerkzolders in en werken we aan de opwaardering van het leefgebied van de dieren, door het herstellen of aanleggen van kleine landschapselementen.”

In Wichelen mag het resultaat gezien worden. “Tijdens inventarisaties van de kerkzolders werd vastgesteld dat op alle kerkzolders in Wichelen nog vleermuizen voorkwamen. Het betreft hier voornamelijk de gewone grootoorvleermuis. Ze wonen er waarschijnlijk al eeuwen. Het gaat uitsluitend om kolonies van vrouwtjes met hun jongen die er hoofdzakelijk verblijven tussen maart en oktober. De mannetjes leven solitair in de omgeving en mogen niet op de zolder. Zij doen al aan ‘social distancing’. In de winter houden onze inheemse vleermuissoorten een winterslaap, dikwijls in oude, vochtige bunkers, forten, grotten en (ijs)kelders of in holle bomen.”

“Tijdens inventarisaties van de kerkzolders werd vastgesteld dat op alle kerkzolders in Wichelen nog vleermuizen voorkwamen”

Om de kerken nog vleermuisvriendelijker in te richten werden verschillende maatregelen genomen. “Zo werden verscheidene kleine invliegopeningen voorzien die maximaal 5 centimeter hoog zijn, zodat vleermuizen binnen kunnen, maar duiven en kauwen niet. Binnenin werden houten kraamkasten opgehangen waar vleermuizen in kunnen wegkruipen. Aangezien vleermuizen ook zeer lichtschuw zijn werden verschillende energievretende spots gedoofd, die bovendien sterk bijdroegen aan lichtvervuiling. De kerken kregen ook een embleem van ‘vleermuisvriendelijk object’. De gemeente Wichelen bekijkt momenteel of de omgeving van de kerken nog groener en aangenamer kan ingericht worden”, besluiten ze bij het Regionaal Landschap.

 

Foto boven (c) Regionaal Landschap Schelde Durme – foto vleermuis (c) HitchHike via Pexels.