Hammenaars moeten kunnen mee profiteren van hernieuwbare energieprojecten

Algemeen Gemeenten Hamme Nieuws

De gemeenteraad keurde een kader goed voor de ondersteuning van burgercoöperaties bij hernieuwbare energieprojecten. Dat houdt in dat de burgers van Hamme moeten kunnen mee profiteren van de energie die wordt opgewekt.

Hamme tekende de Burgemeesterconvenant in 2015 en het bestuur blijft zich ook in deze legislatuur inzetten voor het klimaat. “Wind- en zonne-energie zijn gemeengoed, waardoor het bijgevolg belangrijk is dat de exploitatie van hernieuwbare energiebronnen zoveel mogelijk ten goede komt van de gemeenschap”, vindt schepen van Milieu Lotte Peeters (N-VA). “De bouw van lokale windturbines of zonne-energieparken heeft vaak een grote impact op de omwonenden. Rechtstreekse burgerparticipatie is dan ook heel belangrijk om hernieuwbare energieprojecten te kunnen realiseren. Als burgers rechtstreeks kunnen participeren zal het draagvlak voor deze projecten vergroten. Dit kan via burgercoöperaties.”

“De exploitatie van hernieuwbare energiebronnen moet zoveel mogelijk ten goede komen van de gemeenschap”

De gemeente startte eind 2017 het project “Van burgerinitiatief naar energiecoöperatie” op, onder begeleiding van Energielandschap Oost-Vlaanderen en REScoop.Vlaanderen. “Het is één van de projecten uit het provinciaal milieucontract waarop de gemeente intekende”, gaat de schepen verder. “Het gaat om lokale participatie in windturbines mogelijk maken via coöperaties. En ondersteuning van klimaatgerelateerde burgerinitiatieven. Na enkele infosessies n.a.v. dit project, waaraan ook inwoners uit Dendermonde, Lebbeke, Wichelen, Laarne en Wetteren deelnamen, besliste een enthousiaste groep van burgers uit Hamme om een nieuwe burgercoöperatie op te richten voor de realisatie van projecten rond hernieuwbare energie. Burgercoöperatie Ampère zag in de loop van 2018 het daglicht. Wij willen een gunstig klimaat creëren voor dergelijke burgercoöperaties door de opmaak van een beleidskader.”