Geweld tegen vrouwen ook aandachtspunt voor politie

Algemeen Dendermonde Gemeenten Nieuws

In Dendermonde waren er de voorbije week enkele acties tegen geweld op vrouwen. De burgemeester haalt aan dat ook de lokale politie veel aandacht heeft voor de problematiek.

“Gezien de huidige coronapandemie was het dit jaar niet mogelijk om een fysieke flyeractie te organiseren”, zegt Els De Wael van Vrouw & Maatschappij Dendermonde. “Daarom zetten we dit jaar extra in op een digitale marketingcampagne, om onze actie wat extra in de verf te zetten.De aanleiding voor het thema ‘Tot de dood ons scheidt?’ #stopgeweldtegenvrouwen was het onverwachte overlijden – door partnergeweld – van Ilse Uyttersprot in augustus van dit jaar. Ilse was naast schepen en voormalig burgemeester, ook actief lid van Vrouw & Maatschappij afdeling Aalst. We wilden ook de lokale politici bewust maken van het probleem ‘partnergeweld’ en van het feit dat ook zij het verschil kunnen maken in deze problematiek.  Ze kunnen hun beleid screenen op zaken die belangrijk zijn voor de veiligheid van vrouwen en alert zijn voor de ketenaanpak die noodzakelijk is bij partnergeweld.”

“Bij partnergeweld wordt er vaak gesproken van een ‘spiraal van geweld’. Indien er op tijd ingegrepen wordt, kan een eventuele dodelijke afloop vermeden worden”

Partnergeweld blijkt geen marginaal probleem. Het komt voor in alle lagen van de bevolking, in alle leeftijdsgroepen en culturen. In één op de zeven relaties is er sprake van lichamelijk, psychisch, seksueel of financieel geweld. “Het is een breed maatschappelijk probleem met verregaande gevolgen”, gaat Els De Wael verder. “Zo waren er in 2018, 150 gerapporteerde gevallen van (potentieel) dodelijk partnergeweld, waarbij minstens 20 personen daadwerkelijk het leven lieten. De gelofte ‘Tot de dood ons scheidt’, bedoeld als een ontroerende liefdesverklaring, kan zo een heel sinistere bijklank krijgen. Dat kunnen we niet blijven accepteren. Daarnaast bestaat nog een veel grotere groep van slachtoffers die geen klacht durven in te dienen. Bij partnergeweld wordt er vaak gesproken van een ‘spiraal van geweld’. Indien er op tijd ingegrepen wordt, kan een eventuele dodelijke afloop vermeden worden.”

Burgemeester Piet Buyse (CD&V) kreeg een wit lintje overhandigd en verduidelijkte de aanpak van de lokale politie in Dendermonde. “Het aangebrachte thema is belangrijk en het is ook voor de politiezone Dendermonde een belangrijk aandachtspunt”, zegt hij. “De sociale cel van onze politie is uitgebreid van 3 naar 4 personeelsleden. Drie van hen zijn gevormd tot zedeninspecteur en zullen ingezet worden in een provinciale beurtrol om slachtoffers van seksuele agressie op te vangen in UZ Gent. Onze zone beschikt ook over 5 TAM-verhoorders, zij hebben een specialisatie audiovisueel verhoor van minderjarigen.”

In het nieuwe zonaal veiligheidsplan staat intrafamiliaal geweld met stip op 1 volgens de burgemeester. “Dit komt omdat iedereen ervan overtuigd is dat deze materie belangrijk is), omdat de cijfers redelijk hoog liggen, maar ook omdat onze politiezone ervan overtuigd is dat zij in vele gevallen het verschil kan maken. Voor de politie is detectie, aanpak en doorverwijzing van intrafamiliaal geweld geëvolueerd van relatief onbekend en nieuw naar projectmatige aanpak naar ingebed in de dagelijkse werking. In verschillende gevallen is de situatie schrijnend, maar is het moeilijk om onmiddellijk een degelijke, langdurige en veilige oplossing aan te bieden.”

Voor Dendermonde betekent dat: 

  • een lichte daling op vlak van fysisch geweld: tussen 2010 (191) en in 2019 (106).
  • een daling op vlak van psychisch geweld: tussen 2010 (164) en 2019 (146).
  • sinds 2015 zien we een daling van aangiftes fysiek geweld binnen koppels, maar wel een stijging van het psychisch geweld.