Geld uit coronafonds via vier pijlers verdeeld onder verenigingen

Algemeen Gemeenten Hamme Nieuws

Om de lokale besturen te helpen om de zwaar getroffen vrijetijdssectoren cultuur, jeugd en sport financieel bij te staan tijdens de coronacrisis, besliste de Vlaamse Regering om in 2020 eenmalig 87,3 miljoen euro ter beschikking te stellen. Het geld wordt verdeeld over de lokale besturen op basis van de verdeling van de sectorale middelen voor cultuur, jeugd en sport. Voor Hamme komt dit op een eenmalige toelage van 255.291,70 euro.

De voorbije maanden werd in samenspraak met een afvaardiging van het college van burgemeester en schepenen , de gemeentelijke vrijetijdsdiensten en de adviesraden een voorstel uitgewerkt voor de verdeling van de middelen van het noodfonds over de drie sectoren heen. Het budget wordt gelijk verdeeld over de 3 sectoren, elk domein krijgt 85.097,23 euro. De verdere onderverdeling gebeurt via vier pijlers. “Erkende verenigingen aangesloten bij de adviesraden, krijgen via een eerste steunpijler hun werkingssubsidie van het vorige werkjaar nogmaals uitgekeerd”, zegt schepen van Sport Luk De Mey (CD&V). “Deze werkingssubsidies zitten vervat in de reguliere subsidiereglementen die vastgelegd werden per sector.”

“Naast de verenigingen en organisaties werd er ook een deel van het budget voorzien voor de vrijetijdsdiensten”

Naast deze werkingssubsidies voor de erkende verenigingen, voorziet de gemeente nog bijkomende financiële ondersteuning voor de uitvoering van het lokaal cultuur, jeugd- en sportbeleid. “Dit aan de hand van nominatieve subsidies voor enkele verschillende verenigingen/organisaties die er mee voor gezorgd hebben dat in tijden van corona er een vrijetijdsprogramma was”, volgens schepen van Jeugd en Cultuur Lotte Peeters (N-VA). “Naast de verenigingen en organisaties werd er ook een deel van het budget voorzien voor de vrijetijdsdiensten. Dit om nieuwe initiatieven te nemen, veiligheidsmaatregelen te treffen om de diensten terug te openen of financieel te ondersteunen wanneer projecten zijn geannuleerd. Deze financiële ondersteuning wordt gezien als werkingsmiddel voor de diensten.”

Als vierde peiler heeft elke sector ook een restbedrag. Dit wordt overgedragen naar 2021. De gemeenteraad keurde de verdeling goed, bij Open VLD onthield Frank Van Erum zich. “Wij hebben de indruk dat er een beetje sprake is van willekeur, aangezien er niet gekeken is naar het verlies en niet naar het inkomstenverlies”, wilde oppositieraadslid Frank Van Erum (Open VLD) over het stemgedrag kwijt. Vanuit de dienst Cultuur wordt ook een bedrag van 21.000 euro uitgetrokken om de carnavalsverenigingen te steunen. “Zowel dit als volgend jaar werd de stoet afgelast”, zegt schepen van Cultuur Lotte Peeters nog. “Het is een aanzienlijk bedrag omdat de verenigingen heel wat inkomsten zijn verloren, maar toch heel wat uitgaven hebben gedaan.”

 

Foto (c) Edward Jenner via Pexels.