Zonta en stadsbestuur tegen geweld op vrouwen

Algemeen Dendermonde Gemeenten Nieuws

Van 25 november, Internationale Dag van Bestrijding van Geweld op vrouwen, tot 10 december, Internationale Dag van de Mensenrechten, kleuren in steden en gemeenten officiële gebouwen en publieke plaatsen, oranje. Het Stadhuis van Dendermonde werd oranje verlicht en vele standbeelden kregen een oranje touch met speciaal ontworpen mondmaskers. Hiermee vraagt Zonta Dendermonde aandacht voor de campagne “Zonta says NO to violence against women”.

“Met Zonta Dendermonde zijn we er dit jaar meer dan ooit in geslaagd de internationale “Orange the World” actie van UN Women ook in Vlaanderen op de kaart te zetten met de verkoop van 1000 Zonta says NO mondmaskers”, getuigt voorzitter Loraine Van Beselaere.  “De wereld vecht tegen het virus, wij vechten ook tegen het geweld op vrouwen. Bekende Vlamingen, beleidsmakers zullen vanaf 25 november ons mondmasker opzetten en mee een statement maken. Politici over de partijgrenzen heen, virologen ondanks hun drukke agenda en BV’s die we over onze actie vertelden; allemaal zijn ze het eens dat geweld tegen vrouwen moet stoppen. Tot in Zweden, Luxemburg en Duitsland worden onze mondmaskers verdeeld.”

Via deze actie met mondmaskers en oranje aanwezigheid in het straatbeeld doen de 28 leden van Zonta Dendermonde een oproep aan iedereen die met geweld geconfronteerd wordt om tijdig op zoek te gaan naar hulp en zo te vermijden dat er onnodige slachtoffers vallen. “Hoewel de pandemie voor heel wat geplande acties stokken in de wielen heeft gestoken, zijn onze Zontians creatief op zoek gegaan naar alternatieve vormen om actie te voeren. We hopen dat die massaal opgemerkt worden en ertoe bijdragen om te werken aan een wereld zonder geweld op vrouwen en meisjes” besluit coördinator Marianne Raemdonck.

“De wereld vecht tegen het virus, wij vechten ook tegen het geweld op vrouwen”

De vrouwen van Zonta tooiden de monumenten in de stad in het oranje, de stad verlichtte het stadhuis in dezelfde kleur. “Op die manier wil de stad op lokaal niveau de aandacht vestigen op dit al te vaak onderschat probleem van geweld op vrouwen”, zegt schepen van Welzijn Tomas Roggeman (N-VA). “De kleur oranje verwijst naar de kleur van de opkomende zon, de dageraad, het aanbreken van een hoopvolle toekomst zonder geweld tegen vrouwen en meisjes. Sinds 2014 is het oranje uitlichten van landmarks een onderdeel van ‘Orange the World’. En dit om de aandacht te vestigen op het niet aflatend geweld tegen vrouwen. In dat jaar deden bijvoorbeeld Time Square, de Empire State Building en de piramides en sfinxen in Cairo mee.”

En dit jaar doet ook Dendermonde ook mee. “We ondersteunen hiermee ook enkele vrouwenbewegingen die elk jaar de focus willen leggen op deze problematiek. Soroptimist International is een wereldwijde organisatie die als NGO een vertegenwoordiging heeft in de VN en de Raad van Europa. Zonta is een serviceclub aangesloten bij Zonta International, een wereldorganisatie met meer dan 30.000 vrouwelijke leden, met als voornaamste doel de status van vrouwen en meisjes te verbeteren en het geweld tegen vrouwen uit de wereld te helpen”, besluit de schepen.

Foto’s (c) Zonta Dendermonde.