Natuurpunt stelt resultaten soortenbeschermingsprojecten Kalkense Meersen voor aan gedeputeerde

Algemeen Berlare Gemeenten Nieuws Wichelen

Gedeputeerde voor Natuur en Milieu Riet Gillis bracht een bezoek aan het natuurgebied Kalkense Meersen. Samen met het lokale beheerteam van Natuurpunt bekeek ze de resultaten van de uitgevoerde soortenbeschermingsprojecten die werden gefinancierd door de provincie Oost-Vlaanderen.

Voor het soortenbeschermingsproject, uitgevoerd in het jaar 2020, kreeg Natuurpunt via een samenwerking met het Regionaal Landschap Schelde Durme 8.000 euro subsidie van de provincie Oost-Vlaanderen. Hiermee kon het leefgebied van weidevogels aanzienlijk verbeterd worden. Zo werden vier deelgebieden aangepakt en de opgaande begroeiing verwijderd. Op deze manier werd opnieuw een open landschap gecreëerd voor onze typische weidevogels. “Het Oost-Vlaamse Provinciebestuur werkt in de hele provincie met een gebiedsgerichte aanpak aan de ontwikkeling van topnatuur, die zoveel mogelijk soorten en biotopen ten goede komt. Met de steun aan het soortenbeschermingsproject van Natuurpunt in de Kalkense Meersen zorgen we er met bijkomende en specifieke maatregelen voor dat ook een aantal van de meest kwetsbare, maar ook meest waardevolle soorten voldoende kansen krijgen in dat ruimere geheel”, zegt Riet Gillis, gedeputeerde voor Natuur en Milieu.

De typische weidevogels als grutto, kievit, slobeend en zomertaling broeden in de Kalkense Meersen in belangrijke aantallen. Om ervoor te zorgen dat ze een duurzame toekomst hebben, is er een weids en open landschap nodig dat bestaat uit vochtige, bloemrijke graslanden dat minstens 100 hectare groot is. “De opgaande begroeiing, zoals struiken, is interessant voor predatoren, zoals kraaien, marterachtigen, huiskatten en vossen, om als uitkijkpost of dekking te dienen bij hun jacht, maar dit kan nefast zijn voor de weidevogels. Ze maken immers hun nest op de grond, waardoor ze extra gevoelig zijn voor predatie. Weidevogels zijn erg verstoringsgevoelig en het is dan ook van groot belang dat ze voldoende rust krijgen. Daarom vragen we ook uitdrukkelijk aan de talrijke bezoekers om op de wandelpaden te blijven en de hond aan de leiband te doen”, zegt Peter Claus, conservator van de Kalkense Meersen.

 

Foto grutto (c) Elsemargriet via Pixabay.