Kandidaten Lokaal Overleg Kinderopvang gezocht

Algemeen Gemeenten Lebbeke Nieuws

De gemeenteraad van Lebbeke besliste op 25 november om het Lokaal Overleg Kinderopvang opnieuw samen te stellen. Op dit overleg adviseren vertegenwoordigers en gebruikers van verschillende initiatieven het lokaal bestuur over kinderopvang en buitenschoolse activiteiten.

“We zoeken kandidaten om mee te bouwen aan een kwaliteitsvol en toegankelijk aanbod voor ieder kind in Lebbeke”, klinkt het. “Er wordt gezocht naar7 vertegenwoordigers van lokale actoren: groepsopvang, gezinsopvang, scholen, jeugdwerkinitiatieven, sportinitiatieven, andere vrijetijdsinitiatieven en 5 vertegenwoordigers van gebruikers: ouders, grootouders, ouders van kinderen met een specifieke zorgbehoefte, kwetsbare doelgroepen. We zijn dus op zoek naar de expertise van mensen die zelf actief zijn binnen de kinderopvang, die buitenschoolse activiteiten aanbieden of die als (groot)ouder willen meedenken over ons lokale opvangaanbod.”

De gemeente zoekt telkens een effectief lid én een plaatsvervanger. “We streven ernaar dat maximum tweederde van de leden van hetzelfde geslacht is. Je neemt deel in functie van het algemeen belang en niet voor persoonlijke doeleinden. Als lid mag je geen politiek mandaat bekleden. Het Lokaal Overleg Kinderopvang komt minstens 3 keer per jaar samen. Bijkomend kunnen ad-hocwerkgroepen aan de slag gaan. De eerste vergadering vindt plaats op 21 december om 20 uur. Dat gebeurt wellicht digitaal door de coronamaatregelen.”

Kandidaten kunnen hun kandidatuur met een korte motivatie ten laatste op 7 december  via brief of e-mail richten aan het college van Burgemeester en Schepenen, Flor Hofmanslaan 1, 9280 Lebbeke, gemeentebestuur@lebbeke.be.