Afval op de kerkhoven voortaan gescheiden ingezameld

Algemeen Dendermonde Gemeenten Nieuws

Voortaan wordt het afval op de kerkhoven in Dendermonde gescheiden. De stad kocht daartoe bodemklep- en rolcontainers aan.

Meermaals werd in het verleden gemerkt dat mensen in de vuilnisbakken op de kerkhoven huishoudelijk afval kwamen deponeren. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Vanaf nu is het verplicht om te sorteren. “Zo gaan we de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort aan én zorgen we gelijktijdig voor een propere begraafplaats. Wie toch huisafval deponeert in de openbare vuilnisbakken kan een GAS-boete krijgen van 350 euro”, maakt burgemeester Piet Buyse (CD&V) duidelijk. “Elke begraafplaats heeft nu een centrale inzamelplaats voor afval”, zegt Inge Smolders van de Dienst Groenbeleid. “De grote rolcontainers zijn bedoeld voor plastic verpakkingsafval. Het gaat dan over bloempotjes, drankflesjes en ander materiaal dat thuis in de blauwe pmd-zak mag. Groenafval moet in de bodemklepcontainers. Het gaat dan over resten van planten, bladeren. Langsheen het wandelpad staan straatvuilnisbakjes voor klein restafval.”