Scholen beloond voor inspanningen tegen zwerfvuil

Algemeen Gemeenten Lebbeke Nieuws

Een aantal Lebbeekse scholen hebben zich ingezet voor een propere buurt. VBS Lebbeke Dorp, VBS De Schatkist, gemeenteschool De Puzzel en GO! BS ‘t Konkelgoed samen met hun wijkschool ’t Focheltje, worden voor hun inspanningen in de bloemetjes gezet.

“Met Operatie Proper wil Mooimakers, in samenwerking met de gemeente, de scholen een duwtje in de rug geven om zwerfvuil duurzaam aan te pakken”, zegt Goedele Uyttersprot (N-VA), schepen van Leefmilieu en Onderwijs. “De scholen stellen bij de start van elk projectjaar een actieplan op waarin de verschillende aspecten van afval en zwerfvuil aan bod komen. De leerlingen en/of leerkrachten engageren zich om minstens elke maand het zwerfvuil op de terreinen van de school op te ruimen. De school verplicht ook het gebruik van brooddozen, drinkbussen en koekjesdozen bij de leerlingen.”

Gedurende het werkjaar worden de verschillende acties uit het actieplan zo goed mogelijk uitgevoerd en op het einde van het projectjaar rapporteren ze aan de gemeente. “Nadien krijgen ze een financiële beloning voor hun geleverde inspanningen. Zo kreeg VBS Lebbeke Dorp 750 euro, VBS De Schatkist 675 euro, Gemeenteschool De Puzzel 660 euro en GO! BS ‘t Konkelgoed samen met hun wijkschool ’t Focheltje 618 euro.”