Twee nieuwe uitwijksporen op Europese goederencorridor en extra fietssnelwegen

Algemeen Dendermonde Gemeenten Lebbeke Nieuws Sint-Gillis-Dendermonde

Infrabel dient deze maand nog de aanvraag tot omgevingsvergunning in voor de aanleg van twee uitwijksporen in Dendermonde en Lebbeke langs de bestaande spoorlijn Dendermonde-Mechelen. Deze investering in één van de belangrijkste Europese goederencorridors in ons land, past in een ruimer mobiliteitsverhaal waarvan ook de aanleg van een fietssnelweg deel uitmaakt. Samen met de Provincie Oost-Vlaanderen, de stad Dendermonde en de gemeente Lebbeke investeert Infrabel meer dan 8 miljoen euro in spoor- en fietsinfrastructuur.

Infrabel voorziet de bouw van twee nieuwe sporen langs de bestaande spoorlijn Dendermonde-Mechelen tussen de Winningstraat (Dendermonde) en de Mandekensstraat (Lebbeke) voor het station van Baasrode-Zuid. Deze spoorlijn ligt op de Rijn-Alpen goederentreincorridor die door de Europese Unie als één van de 9 kerncorridors is aangeduid. De bouw van deze uitwijksporen op deze locatie is dus noodzakelijk in het kader van de Europese norm om goederentreinen met een lengte tot 740 meter te kunnen ontvangen op het Belgische spoornet. “Het zijn dit soort van projecten waar ik als CEO bijzonder trots op ben”, zegt Benoît Gilson, CEO van Infrabel, “en die ik ook zeer belangrijk vind. Het is een van onze kerntaken als infrastructuurbeheerder om het Belgische spoorwegnet aan te passen aan de noden en behoeften van onze klanten. België is een cruciale schakel in het transporteren van goederen per spoor binnen Europa. De verdere ontwikkeling van deze cruciale goederencorridor is zeer goed nieuws voor de havens van Antwerpen, Zeebrugge en Gent die via deze weg ook veel goederen vervoeren. Infrabel zet zo zijn schouders onder de modal shift waar economie en milieu hand in hand gaan.”

Om dit totaalproject te kunnen realiseren, zijn enkele (gedeeltelijke) onteigeningen van percelen onvermijdelijk. De gesprekken met de betrokken eigenaars lopen. De aanvraag tot omgevingsvergunning wordt in de loop van de maand november ingediend. Hierop volgt een openbaar onderzoek dat wellicht begin 2021 zal plaatsvinden. De werken zouden volgens de huidige planning in de loop van 2021 starten en ruim 2 jaar duren. “Tegen 2030 streven we in België naar een verdubbeling van het goederenvervoer per spoor. Deze nieuwe uitwijksporen op de Europese goederencorridor vormen een goed antwoord op de stijgende vraag naar goederentransport: gezond voor de economie, goed voor het klimaat. Dat de nieuwe sporen passen in een breder mobiliteitsverhaal, gekoppeld wordt aan een project voor een nieuwe fietssnelweg, juich ik toe” zegt Georges Gilkinet, federaal minister van Mobiliteit.

2,5 kilometer fietssnelwegen erbij – Driebek afgesloten voor wagens

Schepen Marius Meremans.

In dezelfde zone zal ook de aanleg van 2,5 km fietssnelwegen worden voorzien, een project van de Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeentebesturen Dendermonde en Lebbeke. De beoogde fietsinfrastructuur maakt onderdeel uit van de fietssnelwegen F44 (Gent-Dendermonde-Mechelen) en F19 (Dendermonde-Boom), en bevat ook een fietsaansluiting op de straat Driebek voor de industriezone Hoogveld. Het stoomcentrum en de museumspoorlijn zullen na realisatie van de werken opnieuw volledig bereikbaar worden voor treinverkeer. “Gekoppeld aan deze spoor- en fietsinfrastructuurwerken, willen we samen met waterloopbeheerder Polder Vlassenbroek ook werken uitvoeren aan de waterhuishouding in het projectgebied”, zegt schepen Marius Meremans (N-VA).

“Belangrijkste verandering daarbij is een beperkte verlegging van de loop van de Volaardebeek n functie van ‘ruimte voor water’. Door de bijkomende spoor- en fietsinfrastructuur blijft er onder de brug van de N41 onvoldoende ruimte over om de huidige weg voor autoverkeer Driebek daar nog te behouden. Deze sluiting voor het autoverkeer is aanvaardbaar omdat Driebek hier geen erftoegangen ontsluit. Hierdoor kan een route voor sluipverkeer tussen Hoogveld en de woonwijken van Sint-Gillis via Hoeksken en/of Winningstraat worden afgesloten wat de verkeersleefbaarheid in Sint-Gillis ten goede zal komen.”