Minderheid bushaltes aangepast voor rolstoelgebruikers

Algemeen Dendermonde Gemeenten Nieuws Politiek

“Uitgerekend komt het neer op 2 op 3 haltes waar rolstoelgebruikers niet kunnenopstappen”, zegt Tineke Wauters (SP.A). “Daarbij komt dat zelfs geen enkele halte in onze is aangepast voor mensen met een visuele beperking. Als we het openbaar vervoer willen promoten, moeten we er in de eerste plaats zorgen dat iedereen de bus kan nemen.” De oppositiepartij wil dat her stadsbestuur onderhandelt met De Lijn. “Op het grondgebied Dendermonde zijn in totaal 98 bushaltes”, gaat het oppositieraadslid verder. “Zes haltes daarvan zijn toegankelijk voor mensen met een rolstoel, aan die haltes kunnen ze alleen en zonder hulp opstappen. Aan 24 van de Dendermondse haltes kunnen rolstoelgebruikers opstappen mits assistentie van de buschauffeur of een derde. Geen enkele bushalte blijkt aangepast voor mensen met een visuele beperking door bijvoorbeeld ribbellijnen of rubbertegels. De cijfers zijn niet goed.”.

En dat vraagt volgens SP.A om een inhaalbeweging. “Alle bushaltes toegankelijk maken dat kan niet in één keer, dat beseffen we ook. Daarom vroeg ik de schepen een plan van aanpak om ervoor te zorgen dat er toch snel enkele haltes aangepast worden. De schepen liet me weten met de betrokken partners te zullen spreken.”