Knotseizoen in regionaal landschap is gestart

Algemeen Berlare Buggenhout Dendermonde Gemeenten Hamme Lebbeke Nieuws Varia Wichelen Zele

De start van de maand november luidt naar jaarlijkse traditie ook het knotseizoen in. Regionaal Landschap Schelde Durme (RLSD) doet met de start van het knotseizoen een oproep naar extra vrijwilligers die mee aan het landschap willen werken.

“Een knotboom is geen soort op zich, maar het resultaat van een snoeiwijze: het knotten”, legt Helena Tessens van RLSD uit. “Van heel wat bomen kan je een knotboom maken door de stam op een bepaalde hoogte af te zagen. Vaak gebeurt dat op 2 tot 4 meter hoogte. Knotbomen geven samen met houtkanten structuur aan het landschap en zijn van belang voor dieren die er voedsel vinden, een schuilplek of een veilig oord om zich voort te planten. Knotbomen vormen als groene verbindingsweg voor dieren een belangrijke schakel in het groene netwerk in ons cultuurlandschap.”

Knotters aan het werk (foto RLSD)

Om eigenaars van knotbomen bij te staan in het onderhoud kunnen ze bij de regionale landschappen beroep doen op knotteams. “Die bestaan uit een ploeg van vrijwilligers die, na de nodige opleiding, het beheer van knotbomen en houtkanten op zich nemen. Ze werken gratis, maar nemen het brandhout mee voor eigen gebruik. Om de eigenaars makkelijker in contact te brengen met een knotteam, werd de website www.goedgeknot.be in het leven geroepen. De website informeert en brengt eigenaars in contact met de knotteams. Niet in alle gemeenten zijn knotvrijwilligers actief, het overzicht staat op de website”, gaat Helena Tessens verder.

In Vlaanderen waren er vorige winter 646 knotters actief die samen zo’n 5558 bomen snoeiden met uitschieters in echte knotregio’s zoals het Regionaal Landschap Schelde-Durme. “Daar waren samen meer dan 140 teams actief die het afgelopen knotseizoen iets meer dan 3000 bomen onder handen namen. Het aanbod is vaak groter dan wat de knotters aan werk kunnen verzetten. Daarom organiseren de regionale landschappen regelmatig opleidingen voor nieuwe vrijwilligers die het metier willen leren. Bij voldoende interesse wordt een digitaal cursusmoment ingelast, maar omwille van corona worden ook heel wat vormingen verzet naar volgend jaar. Ook eigenaars van knotbomen die hulp willen, mogen zich aanmelden. Enkel knotbomen die in het landschap staan komen in aanmerking. De knotteams knotten niet in tuinen, behalve waar deze aansluiten bij het ruimere landschap.”

 

Foto’s: (c) Regionaal Landschap Schelde Durme.