GO!-scholen zetten leerlingen aan het lezen

Algemeen Gemeenten Hamme Nieuws

De scholen van GO! scholengroep Het Leercollectief werken actief aan een pedagogisch beleid waarin leesvaardigheid, -plezier en -motivatie een centrale rol krijgen. De scholen zetten in op LIST, een wetenschappelijk onderbouwde methode.

LIST staat voor ‘Leesinterventie voor scholen met een totaalbenadering’ of ook wel voor ‘Lezen IS Top’. “Bij LIST lezen alle leerlingen elke dag 30 minuten in de klas”, verduidelijkt directeur Bert Reyns van GO! campus Hamme in beweging. “Op jaarbasis lezen kinderen tussen de 25 en 50 boeken. De school zorgt voor een leuke leesomgeving, de nieuwste boeken, leesgesprekken en boekpromotie. LIST zorgt voor leesmotivatie en een samenhorigheidsgevoel bij leerlingen, een verdere professionalisering van leerkrachten, en soms ook voor het herdenken van de schoolorganisatie. LIST is niet alleen fijn om te doen, maar werkt ook erg opbrengstgericht.”

“De school zorgt voor een leuke leesomgeving, de nieuwste boeken, leesgesprekken en boekpromotie”

Naast leesvaardigheid en algemene effecten op de schoolprestaties van leerlingen willen de scholen met LIST ook het leesplezier en de leesmotivatie van leerlingen aanwakkeren. “Als school zien we ondanks het aanzienlijke kostenplaatje voor het invoeren van dit beleid een enorme meerwaarde voor onze leerlingen”, gaat Reyns verder. “Het rapport van de inspectie dat eerder is verschenen, bevestigt dat we hier de juiste keuze maken. We werken in onze scholen vanuit een onderbouwd kwaliteitskader: als onderzoek aantoont dat we via het aanscherpen van leesvaardigheid en het aanwakkeren van leesmotivatie een aanzienlijke impact kunnen hebben op de ontwikkeling en schoolloopbaan van kinderen, kunnen we het ons niet veroorloven om hier niet op in te zetten.”

 

Foto (c) Het Leercollectief.