Drie subsidielijnen voor verenigingen getroffen door corona

Algemeen Gemeenten Lebbeke Nieuws

De coronacrisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om de lokale besturen te helpen om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse regering om hen 87 miljoen euro ter beschikking te stellen. Het grootste deel van die middelen wordt verdeeld over de lokale besturen. Voor Lebbeke gaat het om een bedrag van 190.186,22 euro. Het gemeentebestuur van Lebbeke heeft beslist om drie subsidielijnen uit te schrijven.

“Het gaat om een premie voor de jeugdkampen, een premie voor de UIT-pas en een coronafonds die door het virus inkomsten zijn verloren”, geeft burgemeester Raf De Wolf (N-VA) aan. “Een aanvraag doen kan via de website van de gemeente. Ze wordt dus bij voorkeur digitaal ingediend of via de jeugd-, cultuur- of sportdienst, voor 31 december.”

“Uitgesloten zijn bijvoorbeeld gederfde inkomsten van een kantine of café”

Verenigingen moeten aan de hand van bewijsstukken kunnen aantonen dat zij in de periode tussen 1 maart en 31 december extra kosten of inkomstendervingen hadden gerelateerd aan corona. “In vergelijking met dezelfde periode in 2019”, gaat de burgemeester verder. “Het gaat hier over activiteiten en evenementen die aansluiten bij het doel van de vereniging en die omwille van corona niet hebben kunnen plaats vinden. Uitgesloten zijn bijvoorbeeld gederfde inkomsten van een kantine of café, kosten aan gebouwen, enzovoort. Kosten die worden gemaakt om de reguliere werking in deze coronatijd terug op te starten, kunnen wel in aanmerking komen voor deze subsidie. Het gaat hier bijvoorbeeld over de aankoop van handgels, stickers of mondmaskers voor lesgevers.”