Provinciale subsidies voor onderhoud bevorderen gebruik fietssnelwegen

De Provincie Oost-Vlaanderen verleent dit jaar in totaal 126.000 EUR subsidie voor het onderhoud van bijna 160 kilometer fietssnelweg in 27 verschillende Oost-Vlaamse gemeenten. Sinds 2020 biedt de Provincie via een nieuw subsidiereglement financiële ondersteuning aan gemeenten voor het regulier onderhoud van fietssnelwegen op hun grondgebied. Uit het aantal subsidieaanvragen blijkt dat gemeenten voor het […]

Lees meer

Eind 2021 mogelijk 50.000 werklozen in Oost-Vlaanderen

Berekeningen van VDAB wijzen erop dat de werkloosheidgraad in Oost-Vlaanderen dit jaar nog sterk zal stijgen. Sinds de start van de coronacrisis bleef de werkloosheidstoename voorlopig vrij beperkt, de grootste stijging deed zich voor tijdens de eerste lockdown naar aanleiding van de Covid-19 pandemie. Eind februari 2021 telde Oost-Vlaanderen 42.357 niet-werkende werkzoekenden, 3,4% meer dan […]

Lees meer

Provincie investeert 25.000 euro in molens

De provincieraad van Oost-Vlaanderen keurt een aanpassing aan haar molendraaipremie goed. Ambachtelijke maalderijen die als monument beschermd zijn, kunnen hiermee voortaan ook genieten van een subsidie. Tot nu toe was dit enkel mogelijk voor de historische wind-, water- en rosmolens. Provincie Oost-Vlaanderen wil hiermee het onroerend molenerfgoed een dynamische toekomst geven. Ze voorziet hiervoor 25.000 […]

Lees meer

Buitensportclubs krijgen korting bij huur gemeentelijke accommodatie

De buitensportclubs die gebruik maken van de gemeentelijke accommodatie krijgen een korting van het lokaal bestuur van 25 procent op de huurprijs. “AVLO (afdeling Zele), Yellow Armada, KFC Eendracht, KFC Heikant, Openbare Tennisclub en Tennisclub Topspin zijn de Zeelse buitensportclubs die van de openbare terreinen gebruik maken. Vorig jaar reeds paste het gemeentebestuur, uitgerekend door […]

Lees meer

Publicatie rond meer dan eeuw archeologisch onderzoek in regio

Om inzicht te krijgen in de grote verzameling aan archeologische onderzoeken die ooit liepen in de 9 gemeenten van het werkingsgebied van de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Schelde-Durme en de resultaten daarvan, werden GATE Archaeology en Goed in Erfgoed aangesteld om een archeologische onderzoeksbalans op te maken van de vindplaatsen. De onderzoekers brachten heel wat informatie […]

Lees meer

Schoolomgevingen worden pak veiliger

Zele heeft de ambitie om alle schoolomgevingen veiliger te maken. De omgevingen van De Vlinderboom in Huivelde, de Vlinderboom in Durmen en de kleuterschool BVA-wijk krijgen in 2021 al een facelift. Ook de omgeving van de Heikantse school wordt aangepakt. De plannen kregen vorm in nauwe samenspraak met de betrokken scholen en zijn zo goed […]

Lees meer