Provinciale subsidies voor onderhoud bevorderen gebruik fietssnelwegen

De Provincie Oost-Vlaanderen verleent dit jaar in totaal 126.000 EUR subsidie voor het onderhoud van bijna 160 kilometer fietssnelweg in 27 verschillende Oost-Vlaamse gemeenten. Sinds 2020 biedt de Provincie via een nieuw subsidiereglement financiële ondersteuning aan gemeenten voor het regulier onderhoud van fietssnelwegen op hun grondgebied. Uit het aantal subsidieaanvragen blijkt dat gemeenten voor het […]

Lees meer

Eind 2021 mogelijk 50.000 werklozen in Oost-Vlaanderen

Berekeningen van VDAB wijzen erop dat de werkloosheidgraad in Oost-Vlaanderen dit jaar nog sterk zal stijgen. Sinds de start van de coronacrisis bleef de werkloosheidstoename voorlopig vrij beperkt, de grootste stijging deed zich voor tijdens de eerste lockdown naar aanleiding van de Covid-19 pandemie. Eind februari 2021 telde Oost-Vlaanderen 42.357 niet-werkende werkzoekenden, 3,4% meer dan […]

Lees meer

Provincie investeert 25.000 euro in molens

De provincieraad van Oost-Vlaanderen keurt een aanpassing aan haar molendraaipremie goed. Ambachtelijke maalderijen die als monument beschermd zijn, kunnen hiermee voortaan ook genieten van een subsidie. Tot nu toe was dit enkel mogelijk voor de historische wind-, water- en rosmolens. Provincie Oost-Vlaanderen wil hiermee het onroerend molenerfgoed een dynamische toekomst geven. Ze voorziet hiervoor 25.000 […]

Lees meer

Verkeersmaatregelen voor fietspad Bogaert en Seugensveld

De gemeenteraad keurde twee nieuwe verkeersreglementen goed. Rond de voorrang op het verlichte fietspad Bogaert en de schoolomgeving in Seugensveld. “De wegenis aan Bogaert wordt opengesteld, en ons voorstel is om voorrang te geven aan het verkeer dat vanop Bogaert komt”, verduidelijkt schepen van Mobiliteit Danny Praet (SAMEN). “In de zijwegen zal men moeten stoppen, […]

Lees meer

14 procent rijdt te snel in Oostakkerstraat

In maart 2021 werden in totaal 12.499 voertuigen op hun snelheid gecontroleerd door de bemande camera in Wichelen, Wetteren en Laarne. 493 bestuurders reden te snel (3,94 %), waarvan 4 de limiet overschreden voor dagvaarding voor de politierechtbank. De zwaarste overtreding in Wichelen werd op de Dendermondsesteenweg gemeten. Waar de maximumsnelheid 70 km/u bedraagt werd […]

Lees meer

Publicatie rond meer dan eeuw archeologisch onderzoek in regio

Om inzicht te krijgen in de grote verzameling aan archeologische onderzoeken die ooit liepen in de 9 gemeenten van het werkingsgebied van de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Schelde-Durme en de resultaten daarvan, werden GATE Archaeology en Goed in Erfgoed aangesteld om een archeologische onderzoeksbalans op te maken van de vindplaatsen. De onderzoekers brachten heel wat informatie […]

Lees meer

Infosessie rond zonnepanelen door Woonplus

Sinds de vernietiging van het systeem van de terugdraaiende teller door het Grondwettelijk Hof op 14 januari 2021 hebben zowel burgers met zonnepanelen op hun woning,  als ook toekomstige eigenaars van zonnepanelen, verschillende vragen. Daarom organiseert Woonplus een infomoment op dinsdag 27 april. Wat als ik zonnepanelen heb en een digitale meter? Welke retroactieve investeringspremie […]

Lees meer

Informatie over het Sigmaplan in Wichelen

Vorig jaar startte De Vlaamse Waterweg nv met de stabilisatiewerken aan de Scheldeoever in Wichelen. Die werken kaderen in het Sigmaplan, een plan van de Vlaamse overheid om Vlaanderen beter te beschermen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren. Hierbij een tussenstand. “Een verhoging van de waterkering en de bouw van een nieuw, ondergronds […]

Lees meer

Aanleg toplaag asfalt in Bogaert

De aannemer start op dinsdag 30 maart met de aanleg van de toplaag in de Bogaert. De werken zullen 2 dagen in beslag nemen. “Dit houdt in dat er op 30 en 31 maart geen doorgaand verkeer mogelijk zal zijn. De bewoners worden verzocht om hun wagens tijdelijk buiten de werfzone te parkeren. Vanaf donderdag […]

Lees meer

Kringloopwinkels en recyclageparken gedurende 4 weken enkel open op afspraak

Vanaf zaterdag 27 maart 2021 zullen de kringloopwinkels en recyclageparken van Verko de hele maand open zijn op afspraak. Voor de kringloopwinkels kan een afspraak telefonisch. Voor de recyclageparken kan de reservatie enkel online gebeuren. De verscherpte coronamaatregelen die het Overlegcomité deze namiddag heeft genomen, hebben ook een invloed op de dienstverlening van Verko, meer […]

Lees meer

Online infoavond rond inbraakpreventie

De Gezinsbond van Wichelen en Buurtinformatienetwerk De Gilde organiseren samen een online infoavond rond inbraakpreventie. Wie wil deelnemen kan een mail sturen naar info@gezinsbond-wichelen.be. De avond vindt plaats, morgen 24 maart en wordt via Teams gehouden. Deelnemen is gratis. Op het programma staat onder meer wat de mensen zelf kunnen doen, wat de rol is […]

Lees meer

Politie vraagt om fietspas op te maken

De lokale politie van Wetteren-Laarne-Wichelen adviseert iedereen die een fiets bezit een fietspas op te maken. Op die pas komen naast het model van fiets ook het merk, het type en de soort. De hulpdiensten zouden ook graag zien dat iedereen een foto neemt van zijn of haar fiets, zo wordt het allemaal iets makkelijker […]

Lees meer

Pendelbus naar het vaccinatiecentrum

Op de drukste dagen rijdt er een pendelbus van Wetteren station naar het vaccinatiecentrum. Wie van in Wichelen de trein neemt kan daar dus een beroep op doen. “Het station van Wetteren bevindt zich op 800 meter van het vaccinatiecentrum. Om die afstand af te leggen, kan je op sommige dagen de pendelbus nemen. Die […]

Lees meer