Drone zoekt weidevogelnesten in Berlare

Algemeen Berlare

In het open graslandgebied Aubroek werken landbouwers, jagers en natuurliefhebbers samen met de gemeente en Regionaal Landschap Schelde-Durme om het gebied duurzaam te beheren. Een eerste project is nestbescherming van deze weidevogels. Falcoflight zal een drone met warmtebeeldcamera inzetten om de nesten te zoeken in het veld.

Onlangs namen verschillende betrokkenen uit de sector landbouw, natuur en jacht een opmerkelijk initiatief. Ook de gemeente Berlare werkt hieraan mee. Schepen Urbain Van Boven (N-VA): “Het doel is een samenwerking rond het beheer van het hele gebied. We willen het behouden als een open meersengebied waar landbouwers het beheer uitvoeren met oog voor landbouw, natuur, landschap, jacht en recreatie.” Landbouwer Karel D’hooghe vult aan: “Het gebied vervult verschillende functies. Dit geeft soms aanleiding tot spanningen maar houdt ook kansen tot samenwerking in. Dat laatste is hier al jarenlang het geval en kan door dit initiatief verder worden uitgebouwd.”

Deze lente wordt bij wijze van start ingezet op de weidevogels. Deze soorten zijn typisch voor weidse en natte graslandgebieden. “Voor symboolsoorten als grutto en kievit is het Aubroek van groot belang. Hier broeden nog zo’n 40 koppels kievit en 10 koppels van de zeldzamere grutto. De meeste nesten zijn aanwezig op percelen van landbouwers, maar ook de korte en bloemrijke percelen in natuurbeheer van vzw Durme zijn van belang als voedsel- en schuilplaats,” zegt Robbert Schepers van het Regionaal Landschap Schelde-Durme. Omdat weidevogels hun nest op de grond maken zijn ze heel kwetsbaar. Ze worden tijdens het maaien dikwijls onbedoeld vernietigd. “Ook onder (vooral jonge) hazen en nesten van de fazant vallen er elk jaar heel wat slachtoffers,” geeft jager Erik Van Extergem mee. Door de combinatie met andere factoren zoals droogte, roofdieren en verkeer hebben weidevogels het almaar moeilijker om voldoende jongen groot te brengen.

Deze lente worden daarom verschillende acties op touw gezet zoals het zoeken van nesten met een drone, de bescherming van nesten en kuikens, uitgestelde maaidata, een weidevogelpomp (die een plek drassig houdt) en het vermijden van verkeersslachtoffers. “Landbouwers die willen, kunnen ook experimenteren met methodes van wildvriendelijk maaien,” weet Mathias D’Hooghe van Boerennatuur Vlaanderen. Samen met de Vlaamse Landmaatschappij bekijken landbouwers de mogelijkheden om via een beheerovereenkomst later te maaien in ruil voor een vergoeding. In samenwerking met Falcoflight werd een drone met warmtebeeldcamera ingezet om nesten van weidevogels te vinden. Op die manier kunnen de nesten aangeduid worden en kunnen landbouwers rond de nesten maaien. De drone vliegt ’s morgens vroeg tussen 6u en 9u, voor dat de vegetatie opwarmt door de zon. De inzet van deze drone is mogelijk dankzij financiële ondersteuning van de Provincie Oost-Vlaanderen, gemeente Berlare, vzw Durme en het Regionaal Landschap Schelde-Durme.

 

Foto (c) Regionaal Landschap Schelde-Durme.