Brugfigurenwerking basisonderwijs en studie- en gezinsondersteuning De Katrol opgestart

Algemeen Dendermonde

Het lokaal bestuur van Dendermonde stelde een plan op met maatregelen voor maatschappelijk kwetsbare groepen om de impact van de coronacrisis te beperken. Twee van deze maatregelen kaderen in de bestrijding van kinderarmoede in onze stad, een thema dat hoog op de agenda staat in het meerjarenplan. Vanuit de werkgroep kinderarmoede van Huis van het Kind ‘De Kroon’ werden deze projecten uitgewerkt.

“Samen met Groep INTRO willen we de brugfigurenwerking voor de basisscholen verder vorm geven. Deze brugfiguren zijn neutrale vertrouwenspersonen die de brug bouwen tussen gezinnen, onderwijs, welzijnspartners en de buurt. Deze personen zijn er voor elk gezin, met specifieke aandacht voor de meest kwetsbaren in functie van het welzijn van het kind. Er werd een convenant aangegaan met Groep INTRO waarbij twee halftijdse brugfiguren aan de slag zijn in de schoolvestigingen waar de meest kwetsbare kinderen schoolgaan: BS Atheneum, Oscar Romerocollege (Pater De Smetlaan en Pijnderslaan), GBS Echo en GBS De Toverboon”, zegt schepen van Onderwijs Martine Van Hauwermeiren (CD&V). “De stedelijke coördinator kinderarmoede blijft brugfiguur voor buitengewoon basisonderwijs Oscar Romerocollege Het Laar en is ook het aanspreekpunt rond armoedeproblematieken voor alle andere Dendermondse scholen.De brugfigurenwerking gaat uit van verschillende kernopdrachten: het versterken van ouderbetrokkenheid en zelfredzaamheid, het stimuleren van samenwerking tussen lokale actoren en het bevorderen van ontmoetingskansen en sociale cohesie. Samen met de scholen wordt een engagementsverklaring aangegaan en wordt per school een jaaractieplan opgesteld.”

Naast de brugfigurenwerking werd De Katrol in het leven geroepen. “Dit is een project waar studie- en gezinsondersteuning aan huis wordt gerealiseerd bij kwetsbare gezinnen. Na tal van andere gemeenten en steden in Vlaanderen kan nu ook Dendermonde beroep doen op een Katrolwerking”, zegt schepen van Sociale Zaken Tomas Roggeman (N-VA). “Studenten uit het hoger onderwijs gaan aan huis bij gezinnen met als doel een onderwijscultuur binnen te brengen en zelfredzaamheid en ouderbetrokkenheid te creëren. Er wordt steeds gewerkt vanuit de vraag van het gezin. De coördinatie van het project en de coaching van de studenten gebeurt door de coördinator kinderarmoede. Voorlopig wordt door de coronamaatregelen niet aan huis gegaan maar trachten we de ondersteuningsmomenten digitaal, buiten of in externe locaties aan te bieden.”

 

Foto (c) Stad Dendermonde.