Keerpuntbos wordt met bijna 9.000 vierkante meter uitgebreid

Algemeen Opdorp

De gemeente is van plan om ook het terrein van FC Lambrecht een nieuwe toekomst te geven.  FC Lambrecht is ondertussen volledig verhuisd naar de terreinen van de Rangers in de Damstraat te Opdorp. Daar komt een extra derde voetbalterrein. Op het terrein van FC Lambrecht in de Stenenmolenstraat waarvan het lokaal bestuur eigenaar is, wil het gemeentebestuur een bosuitbreiding van 8.960 vierkante meter plannen aansluitend op het Keerpuntbos van Natuurpunt. De uitbreiding zal in het najaar van 2021 of ten laatste in het voorjaar van 2022 uitgevoerd worden.

“Het Keerpuntbos naast de terreinen van FC Lambrecht in de Stenemolenstraat werd eind 2020 gerealiseerd door Natuurpunt. Dit is een bebossingsproject van 2.522 vierkante meter. De gemeente verleende hierbij haar logistieke ondersteuning om het terrein deels te nivelleren en plantklaar te maken. Het bos kreeg een troostplek of bezinningsplaats met bijhorend wandelpad, gedenksteen en infobord. De naam van het bos is symbolisch gekozen omdat de Covid-pandemie voor vele mensen een keerpunt betekent.  Deze bebossing kan als fase 1 beschouwd worden”, zegt schepen van Milieu Geert Hermans (CD&V).

“Dit is een mooi project voor Opdorp en bij uitbreiding voor heel Buggenhout. Ook de scholen van Opdorp zullen er wel bij varen om het groot Keerpuntbos regelmatig te bezoeken en er educatieve activiteiten te organiseren. Vooral voor de Opdorpse scholen en bij uitbreiding alle Buggenhoutse scholen is dit een ideale plek als buitenklas. Er kan les gegeven worden op een niet-klassieke manier en dit tijdens de vier seizoenen”, alsnog de schepen. “Dit is een belangrijk project voor onze toekomstige generaties en kadert eveneens in onze beleidsdoelstelling om meer bos te creëren in onze bosgemeente. De fasering zorgt voor één bos en dit vindt bovendien aansluiting op de landschappelijke hoogstammige bomen in de buurt. Zo zal het landschap in de Stenenmolenstraat een waardevolle groene invulling voor de toekomst verkrijgen waar iedereen kan van genieten. Dit versterkt eveneens de ruimtelijke groene S op het grondgebied van Buggenhout.”

Alle voorbereidingen worden opgestart om een beplantingsplan op te maken, een vergunning aan te vragen en een plantactie met de inwoners voor te bereiden. “Het beplantingsplan zal opgesteld worden met de medewerking van de bosgroep in de provincie Oost-Vlaanderen en zal nauw aansluiten op vlak van inrichting op het bestaande Keerpuntbos.” De gemeente is ook nog eigenaar van een groot terrein achter FC Lambrecht met een oppervlakte van 13.236 vierkante meter. “Dit terrein wordt momenteel verpacht, maar kan op langere termijn eventueel ook bebost worden als dit vrij zou komen. Dit is echter optioneel in de verre toekomst. In de nabije toekomst kunnen ook nog andere percelen in de buurt vrijkomen om te bebossen. Dergelijke opportuniteiten gaan we zeker onderzoeken.”

 

Foto (c) Geert Hermans.