Informatie over het Sigmaplan in Wichelen

Algemeen Wichelen

Vorig jaar startte De Vlaamse Waterweg nv met de stabilisatiewerken aan de Scheldeoever in Wichelen. Die werken kaderen in het Sigmaplan, een plan van de Vlaamse overheid om Vlaanderen beter te beschermen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren. Hierbij een tussenstand.

“Een verhoging van de waterkering en de bouw van een nieuw, ondergronds pompgemaal op de Bosbeek beschermen de omgeving tegen wateroverlast. Omdat de oever op veel plaatsen afbrokkelt door de kracht van het getij, stabiliseren we ook de rechteroever in Wichelen en bouwen we hier een waterkering op veilige hoogte, namelijk 8 meter TAW (Tweede Algemene Waterpassing). Het nieuwe jaagpad volgt het huidige maaiveld en ligt 1 meter lager dan de waterkeringsmuur. Zo beperken we de inkijk bij omwonenden. Nog voor de paasvakantie wordt het eerste deel van de werken, tussen Bergenmeersen en Oud Dorp 1, afgewerkt en geasfalteerd. Na de paasvakantie zetten we hier nog een leuning en leggen we wilgenmatten met stenen om de oevertalud te verstevigen”, klinkt het.

In de zone Scheldehoek tot Bosbeek wordt een totaalrenovatie van de oeverhelling uitgevoerd. “Die werken zijn nu volop bezig. Tegen Pasen zijn we klaar met de heiwerken en de eerste helft van de waterkering. We hopen de betonwerken aan het pompgemaal en de nieuwe uitwateringssluis af te ronden tegen het bouwverlof. Het pompgemaal en de rest van de waterkering moeten er dan staan voor de winter. Om de trillingen van de werken te verminderen, gebruiken we ter hoogte van Scheldehoek en aan de woningen het dichtst bij de Bosbeek een alternatieve funderingstechniek met secanspalen.”

Extra info: www.sigmaplan.be