Burgercoöperaties onderzoeken mogelijkheden nieuwe windturbines tussen Hamme en Dendermonde

Algemeen Dendermonde Hamme

Burgercoöperaties Ampère en Ecopower voeren een onderzoek om nieuwe coöperatieve windturbines te plaatsten tussen Hamme en Grembergen. Bij dit mogelijke windproject hoort een unieke aanpak. Bond Beter Leefmilieu (BBL) organiseert en coördineert rondetafelgesprekken om zo via participatie buurtbewoners en belanghebbenden in een zeer vroeg stadium te informeren over en te betrekken bij het project.

Deze methodiek met rondetafelgesprekken is voor Ecopower, Ampère en BBL een proeftuin. “In navolging van verschillende successen in Nederland willen we ook in België werken aan echte burgerbetrokkenheid in een vroege fase van het project, ruim voor het indienen van de vergunningsaanvraag”, zegt Els van Praet van Ecopower. “Zo is er in dit stadium nog niets definitief beslist over de locatie van het project. Burgercoöperaties Ampère en Ecopower werkten wel al samen een aantal voorstudies uit om verschillende denkpistes uit te werken als basis van verder onderzoek. Eerdere plannen van verschillende windontwikkelaars verliepen niet zo vlot. Vanuit de overtuiging dat de energietransitie gedragen moet zijn door de burger en dat windprojecten gerealiseerd moeten worden in lokaal eigendom, kiezen we voor een radicaal andere aanpak. Want het kan ook anders: windturbines als burgerinitiatief. De lokale gemeenschap krijgt inzicht in het project, denkt mee over de verschillende pistes en is ook samen 100% eigenaar van de windturbines. De winst van het project stroomt via de coöperanten terug naar de lokale economie of wordt opnieuw geïnvesteerd in duurzame energieprojecten.”

Ampère, een burgercoöperatie voor hernieuwbare energie actief in Hamme en Grembergen, werd opgericht in 2019 door een groepje burgers dat zelf iets wil doen aan hernieuwbare energie in burgerhanden in hun regio. “Ampère timmert mee aan de weg om een klimaatcrisis te vermijden”, zegt André Wauters van Ampère. “De energiecoöperatie staat in voor het promoten en realiseren van lokale energieproductie die de uitstoot van broeikasgassen drastisch verlaagt. Ze werkt aan een brede waaier van projecten waaronder zonne-energie. Zo lopen er al concrete studies voor een project in Moerzeke en bij het OCMW. Verder bekijkt Ampère ook de mogelijkheden van biomassa-installaties in de regio. En met dit burgerwindproject zetten ze zich in voor een aanzienlijke toename van de productie van lokale hernieuwbare energie, voor en door de gemeenschap.”

Tot eind juni lopen de rondetafelgesprekken om de nodige informatie te verzamelen vanuit de buurt. Na afloop van het rondetafeltraject volgt er bredere communicatie naar de hele buurt tijdens informatie- en feedbackmomenten waarop alle geïnteresseerden welkom zijn voor dialoog.

Info: www.amperecv.be of  www.ecopower.be/hamme-grembergen

 

Foto’s (c) Pexels.