Provincie wil tuinen inzetten in de strijd tegen klimaatverandering

Algemeen Berlare Buggenhout Dendermonde Hamme Lebbeke Wichelen Zele

De negatieve gevolgen van de klimaatverandering zijn ook in Oost-Vlaanderen te voelen volgens de provincie. Daarom lanceert ze klimaatgezond tuinadvies aan burgers en roept de Oost-Vlaming op de handen uit de mouwen te steken.

“Door de woonomgeving waterdoorlatend in te richten en met inheems groen te beplanten, kunnen burgers actief meewerken om de gevolgen van de klimaatverandering te temperen. Het project ‘Klimaatgezonde tuin’ wil burgers bewust maken van het belang van een natuurlijke woonomgeving en aanzetten tot onmiddellijke klimaatactie. Je private tuin inrichten als stenen woestijn om zo minder onderhoudswerk te hebben? Het tegendeel is waar! Net door natuurlijke processen ook in je tuin toe te laten en de natuur soms haar gang te laten gaan, heb je veel minder onderhoud en creëer je bovendien een waardevol stukje biodiverse natuur vlakbij huis. In Oost-Vlaanderen is 9% van onze totale grondoppervlakte ingenomen door tuinen; slechts  5,5% is bos. Er is dus veel potentieel voor meer groen”, zegt gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat.

16 Oost-Vlaamse steden en gemeenten doen mee aan het proefproject ‘Klimaatgezonde tuin’ dat de Provincie in 2021 uitrolt. In die deelnemende gemeenten kunnen inwoners een beroep doen op de provinciale tuincoach. “De tuincoach komt aan huis langs en gaat na hoe je tuin meer leven kan bevatten, met plaats voor inheems groen en ruimte voor regenwater om in de bodem te infiltreren. Dat laatste is cruciaal om droogte tegen te gaan. Na het huisbezoek ontvangt de burger een adviesverslag op maat met alternatieven voor de tuininrichting, mooi gevisualiseerd en gedocumenteerd. Het advies zet aan tot concrete en onmiddellijke actie.”

“Net door natuurlijke processen ook in je tuin toe te laten en de natuur soms haar gang te laten gaan, heb je veel minder onderhoud en creëer je bovendien een waardevol stukje biodiverse natuur vlakbij huis”

Zowel in de stad als in landelijke gebied kunnen burgers hun tuin, gevel of balkon mee inzetten om de klimaatverandering te temperen. “Het project geeft mee uitvoering aan de klimaatplannen die lokale besturen opstellen om de omgeving in de toekomst leefbaar te houden. In elke setting spelen andere klimaatgerelateerde problematieken zoals hittestress, droogte, erosie, … Elk deelnemend bestuur kan eigen klemtonen leggen”, alsnog de gedeputeerde. Een stijgend aantal verhardingen is ook de trend die een landelijke gemeente als Berlare vaststelt en dringend wil omkeren. Zo zijn ongeveer 75% van de verharde voortuinen minder dan 10 jaar oud. Andere voortuinen bestaan enkel uit gras en een haag. “Als gemeente wensen wij het goede voorbeeld te geven. Daarom werken wij momenteel aan een plan om in onze gemeente nog meer groene ruimtes te creëren. Met de hulp van de tuincoaches die de Provincie aanbiedt hopen we inwoners te overtuigen om zelf ook verhardingen weg te halen en meer biodiversiteit te voorzien in hun tuinen”, volgens schepen Urbain Van Boven (N-VA), bevoegd voor Milieu in Berlare.

De Provincie bundelde een aantal concrete inzichten en praktische tips die iedereen makkelijk kan toepassen. “De klimaatgezonde tuintips helpen om meer ruimte te creëren voor water en biodiversiteit. Door natuurlijke processen zoals bijvoorbeeld compostering toe te laten, krijg je een groene woonomgeving waar ook bijen, vlinders, vogels zich thuis voelen. Als de natuur haar gang kan gaan, ontstaat meer tijd en ruimte voor de bewoner om te ontspannen en te genieten. Sinds de coronapandemie gaan we steeds meer de natuur opzoeken. Dit project biedt inzichten om dichtbij huis een klein stukje natuur te helpen ontstaan”, besluit Riet Gillis.