Ottertentoonstelling in oude Velbafabriek

Schellebelle

De ottertentoonstelling mee georganiseerd door de Vlaamse Milieumaatschappij houdt halt in de oude Velbafabriek in Schellebelle.

“2021 werd uitgeroepen als ‘Jaar van de Otter’, hoog tijd dus om hem te ontmoeten op onze ottertentoonstelling. Tussen 23 en 28 maart houdt ze halt in Schellebelle. Je kan er terecht op dinsdag 23 maart tot en met vrijdag 26 maart tussen 13.30 en 15.30 uur. Ook op zaterdag 27 en zondag 28 maart tussen 10 en 12 uur en 13.30en 16 uur. De tentoonstelling is overdekt dus een mondmasker en afstand houden is verplicht”, klinkt het.

De otter zwom vroeger in onze waterlopen rond, maar otterbestrijding, versnippering van de natuur, terugval van de visbestanden, watervervuiling, rechttrekken van waterlopen en verdwijnen van oevers en moerassen zorgden ervoor dat er vanaf de jaren 80 bijna geen spoor was van otters in onze contreien. “Ondertussen is de otter sinds 2012 regelmatig gespot in de Scheldevallei, onder andere dankzij hermeandering van rivieren en een verbeterde waterkwaliteit. Tussen Antwerpen, Mechelen en Gent ligt er geschikt otterhabitat, waarvoor het project Otterland werd opgericht, om knelpunten weg te werken. Dat gebeurt ook in andere regio’s. Daar maakt de tentoonstelling deel van uit.”

 

Beeld (c) VMM.