Stad zoekt nieuwe burgerprojecten om te steunen

Algemeen Dendermonde

Voor het burgerbudget van 2021 is de stad op zoek naar projecten die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

“Na het succes van de eerste editie, lanceren we opnieuw het burgerbudget”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V). We voorzien jaarlijks een budget van 30.000 euro voor inwoners van het grondgebied om zelf de touwtjes in handen te nemen. Iedereen kan zijn of haar project via het participatieplatform Denk mee(r) voor Dendermonde delen. Je leest er ook meer over de voorwaarden en de stemprocedure. Je project indienen kan tot en met 31 mei 2021. Stemmen op ingediende voorstellen start op 1 juli. Je hoeft dus nog even geen promo te maken voor je project. Reacties en suggesties op voorstellen zijn wel al mogelijk.”

Er zijn voorwaarden voor het indienen van een project. Het doel van het burgerbudget is om inwoners te laten meedenken en samenwerken, én hun omgeving en leefwereld naar eigen inzicht mee vorm te geven. In de volgende fase vanaf 1 juni beoordelen we of alle projecten voldoen aan de gestelde voorwaarden. Vanaf 17 augustus kan je oproepen om voor jouw idee te stemmen. Je krijgt zelf drie stemmen, om in te zetten op jouw favoriete ideeën. Voorstellen die op papier worden ingediend, worden door de communicatiedienst op het inspraakplatform gepubliceerd.”

 

Beeld (c) Stad Dendermonde.