Grote teleurstelling bij KAV Dendermonde rond beslissing stadsbestuur in sporthaldossier

Dendermonde Sport

Met onthutsing heeft KAV Dendermonde kennis genomen van het besluit van het college van burgemeester en schepenen om het Ros Beiaardstadion en het trainingscomplex in de Oud Kerkhofstraat niet langer meer ter beschikking te stellen van de club. Op de site van het Ros Beiaardstadion wordt een nieuwe sporthal ingeplant en het trainingscomplex zal worden toegekend aan de hockeyclub.

KAV Dendermonde is één van de oudste voetbalclubs van ons land. Ze bestaat meer dan honderd jaar en draagt het stamnummer 57. Het stadsbestuur besliste om op het A-terrein een nieuwe sporthal te bouwen. En dat komt hard aan. “Deze beslissing gaat recht naar het hart”, klinkt het in een persbericht vanuit KAV Dendermonde. “In mei 2020 legden we een intentieverklaring tot fusie met KV Sint-Gillis neer bij toenmalig schepen van Sport Nele Cleemput. Dergelijke verklaring houdt een uitnodiging of aanbod in om in dialoog te gaan. In deze verklaring stond uitdrukkelijk de visie van de club vermeld. De stad Dendermonde heeft nooit geantwoord  op deze intentieverklaring. Zelfs een herinnering aan deze verklaring, gedaan op 28 januari 2021, heeft niets opgeleverd. Ergerlijk is ook dat de huidige schepen van Sport niet op de hoogte is van de verklaring. Ook is het zo dat wij nu geen enkele uitwijkmogelijkheid hebben, want officieel is de fusie nog niet beklonken.”

De club stelt vast dat er tegenstrijdigheden zitten in de beslissing van het schepencollege. “De sporthal kan niet worden ingeplant aan de Oud Kerkhofstraat wegens problemen met de mobiliteit en de verkeersafwikkeling. Het kruispunt aan het oude station van Grembergen is helemaal niet uitgerust om de toevloed van de extra sporters van de sporthal veilig te verwerken wordt er gemotiveerd. Het is vreemd dat zulks dan helemaal geen bezwaar is om een hockeyclub van meer dan 200 leden wél te huisvesten daar, bovenop de vele gebruikers van het achtergelegen voetbalterrein.”

KAV Dendermonde haalde drie jaar geleden de promotie naar eerste provinciale. “Het was de bedoeling uit te groeien tot een stabiele  eersteprovincialer en daarmee de hoogst gerangschikte ploeg van alle voetbalverenigingen van Dendermonde te zijn. We voelen het aan dat de situatie van huisvesting van diverse sportclubs in Grembergen wordt tegemoet getreden ten koste van 1 club, de oudste sportvereniging en vlaggendrager van het sportief erfgoed van de stad. De situatie had evenzeer kunnen opgelost zijn zonder dat er iets of iemand moest geslachtofferd worden.”