Spoorwegoverwegen Winningstraat en Vlietbergstraat gesloten in de toekomst?

Algemeen Sint-Gillis-Dendermonde

Spoorwegbeheerder Infrabel wil verschillende spoorwegovergangen afschaffen om het aantal ongevallen aan overwegen te verminderen. Zo staan ook de overwegen aan de Winningstraat en de Vlietbergstraat in Sint-Gillis op de radar, volgens Open VLD.

“Beide overwegen zijn gelegen aan toekomstige woonuitbreidingsgebieden, met name RUP Elsbos en Vlietberg. De onoordeelkundige inplanting van deze gebieden – zonder de verkeersimpact van deze toekomstige verkavelingen in kaart te brengen – hebben we in het verleden reeds aangekaart”, zegt Laurens Hofman (Open VLD). “Een eventuele sluiting zou dan ook een grote impact kunnen hebben op de mobiliteit. Vooral in het geval van Lutterzele zou de bereikbaarheid ingrijpend veranderen. Op termijn zal Driebek afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer. Dat maakt dat in geval van een sluiting van de overweg aan de Winningstraat, Lutterzele enkel bereikbaar zou zijn via de Spoorwegstraat en de Lange Dijkstraat. We roepen het college dan ook op om alle zeilen bij te zetten om deze overwegen open te houden.”

Bij Infrabel bevestigen ze de plannen voor de sluiting. “Het Belgische spoornet is één van de drukst bereden netten in Europa en telt vandaag 1.700 overwegen”, volgens Frédéric Petit, de woordvoerder van Infrabel. “Overwegen vormen aandachtspunten op ons net, omdat ze een impact hebben op de veiligheid, stiptheid, onderhoudslast en capaciteit.  Om deze redenen wil Infrabel, waar het kan en in nauw overleg met de lokale besturen, overwegen sluiten en/of vervangen door een brug, fiets- en/of voetgangerstunnel, parallelweg of fietspad. Het spoornet kan, als bestaande lineaire verbinding tussen de verschillende steden en gemeenten, als basis dienen voor de ontwikkeling van fietsinfrastructuur. Voor Infrabel betekent een goede en aangepaste fietsinfrastructuur langs de sporen eerst en vooral een veilige infrastructuur. We zoeken naar oplossingen voor de overwegen in Sint-Gillis-Dendermonde die niet alleen de mobiliteit, maar ook de leefbaarheid van de buurt ten goede komen.”

Schepen van Mobiliteit Marius Meremans (N-VA) wil dat er eerst alternatieven zijn alvorens er effectief overwegen worden gesloten. “De sluiting van de overweg aan Vlietberg is opgenomen in het RUP voor het woonuitbreidingsgebied, die knoop is in het verleden al doorgehakt en juridisch verankerd. Maar voor ons is de basis eerst een alternatief realiseren alvorens te sluiten”, zegt hij. “Wat betreft de Winningstraat is er de vorige legislatuur een denkoefening geweest om een alternatieve route via de brug van de N41 te voorzien. Infrabel heeft gepraat met Wegen en Verkeer, maar er is nog geen akkoord gevonden.”