WEEKEND | Gerda Saeys uit Berlare is vrijwilliger in het vaccinatiecentrum in Appels

Berlare Dendermonde Weekendbabbel

Gerda Saeys twijfelde geen seconde toen ze de oproep naar vrijwilligers voor het vaccinatiecentrum in Appels zag. “Ik was sterk geïnteresseerd om te helpen”, zegt ze. “Ik heb altijd vrijwilligerswerk gedaan. Ik ben lid van Rotary en wij zetten ons jaarlijks in voor het goede doel. Ik ben blij dat ik op deze manier een bijdrage kan leveren aan onze maatschappij, nu dat zo nodig is. Vanuit de slogan serve to save lives van Rotary schreef ik me in. Met de serviceclub helpen we ook mensen in India. Ik ben daar al een keer of vijf naartoe geweest om mensen te vaccineren tegen polio. In de buurt rond Delhi, in een meisjesopvangcentrum zijn we ook actief. We proberen de meisjes uit de armoede te halen en te houden. Als ik die lachende gezichten zie, dan weet ik wat we voor hen kunnen betekenen. Polio is bijna de wereld uit, daar hebben we mee toe bijgedragen. De infrastructuur die we op poten zetten in India en andere landen wordt vandaag ook gebruikt voor Covid-patiënten en -vaccinaties.”

In India ging Gerda ook telkens in een ziekenhuis langs. “We nemen dan ook zakjes met hygiënische producten mee voor de vrouwen en meisjes die daar liggen. Producten die ze zich anders niet kunnen veroorloven en waar ze dus heel erg blij mee zijn. Hun eigenwaarde stijgt er fel mee. Daarenboven doen we ook aan voedselbedeling. We zien echte dankbaarheid en beseffen elke keer weer dat wat we doen nuttig is. Het is ook een confrontatie met het feit dat we het bij ons toch goed hebben. En we prijzen ons telkens gelukkig dat wij gezond zijn. Tot de coronapandemie natuurlijk. Daar is heel de wereld door getroffen.”

De vrouw blijkt een bezig bij, want niet alleen voor serviceclub Rotary Waasmunster zette ze zich al in. “Toen de Abdijschool een opvangcentrum was voor niet-begeleide minderjarigen in Dendermonde gaf ik daar bijles en huiswerkbegeleiding. Een leuke periode, die ik niet snel zal vergeten. Die jongeren de Nederlandse taal bijbrengen, het ging goed. En ook zij waren zeer dankbaar voor de hulp. Daarnaast ben ik ook nog actief als leesmoeke op de school van mijn kleinkinderen. Mensen helpen is het liefste wat ik doe, daarom gaf ik me als vrijwilliger op voor het vaccinatiecentrum, waar ik aan het onthaal zit. Mensen hebben vaak toch nog wat vragen en ik probeer hen wat op hun gemak te stellen. Ook de anderstaligen kan ik helpen omdat ik een paar andere talen dan Nederlands spreek. Ik heb respect voor het werk van al mijn collega-vrijwilligers maar ik vind het onthaal één van de mooiste taken die er zijn.”

Er komt als de coronapandemie gaat liggen ook nog een vervolg aan de hulp in het buitenland voor Gerda. “We gaan met een karavaan van Rotary naar Gambia. Een hele rit tot in Afrika, met hulpgoederen. We hebben daar in het verleden doktersposten ingericht en het is de bedoeling dat we daar ook de voertuigen achterlaten en dan met het vliegtuig terugkeren. Ook dat zal een geweldige trip worden, maar opnieuw met de bedoeling om de mensen die het erg nodig hebben te helpen.”

De vaccinaties in Appels lopen net als in de rest van ons land niet bijster vlot. Per week zijn er ongeveer 1.000 prikken te zetten. Gerda staat de mensen die daarvoor langskomen bij met de nodige uitleg. Maar terwijl de meeste vrijwilligers al een inenting kregen, was dat bij Gerda nog niet het geval. Omwille van de heisa rond het vaccin van Astra Zeneca. “Ik stond op de lijst voor een vaccin van Astra Zeneca, maar gezien dat even niet veilig werd geacht voor 55-plussers, is de inenting uitgesteld. Ondertussen is duidelijk dat ik er wel  mee gevaccineerd kan worden en dus zal de prik voor binnenkort zijn. Ik vind dat iedereen zich zou moeten laten inenten, want dat is belangrijk voor de samenleving. In tussentijd moeten we allemaal heel voorzichtig blijven. Ik klaag niet, maar we hebben toch al veel moeten inboeten op wat we vorig jaar als normaal zagen.”