Verschillende klassen in quarantaine na nieuwe coronabesmettingen

Algemeen Zele

De voorbije weken vertoonden de besmettingscijfers in Zele een stabiele, licht neerwaartse trend. Die is de laatste dagen weer helemaal omgeslagen. Door een toenemend aantal besmettingen in enkele Zeelse scholen piekt de curve opnieuw. De besmettingen blijven overigens niet beperkt tot de kinderen alleen. Ook hun nauwe contacten raken besmet. Het gemeentebestuur, de schooldirecteurs, de CLB’s en de eerstelijnszone volgen de situatie op de voet. Meerdere klassen werden in quarantaine geplaatst en er wordt volop getest.

“We zien de cijfers in de ganse regio en de provincie weer sterk stijgen”, stelt burgemeester Hans Knop, “In Zele is die stijging nog meer uitgesproken door recente besmettingsclusters in onze scholen. Alle partners doen er alles aan om de situatie onder controle te houden. Van een algemene uitbraak in onze gemeente is geen sprake, maar we zijn op onze hoede en roepen iedereen op om hetzelfde te doen. De vaccinatiecampagne biedt perspectief op meer vrijheid in de lente en de zomer, maar dan moeten we nu wel streng blijven voor onszelf en de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen strikt hanteren. Alleen wanneer iedereen zich blijft engageren, krijgen we dit onder controle.”

Wanneer de situatie dit vereist zal het gemeentebestuur in overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid bijkomende maatregelen nemen om de verdere verspreiding van het virus te stoppen. Intussen benadrukt de burgemeester nogmaals de aandachtspunten die essentieel zijn in de strijd tegen het virus: “Respecteer de afstands- en hygiëneregels. Blijf onmiddellijk thuis wanneer je ziektesymptomen vertoont en raadpleeg je huisarts. Is er een besmetting binnen je gezin? Ga dan meteen allemaal in quarantaine. Positief getest? Verwittig onmiddellijk de school, je werkgever, de vereniging waarvan je gezinsleden deel uitmaken. Geef zo snel mogelijk de nodige signalen. Zo winnen we tijd en beschermen we elkaar maximaal. En laat je zeker vaccineren. Het is de enige manier om die broodnodige groepsimmuniteit te bereiken.”

 

Foto (c) Pexels.