Subsidies voor ontwikkelingssamenwerking

Algemeen Wichelen

Wie subsidies wil ontvangen voor een project rond ontwikkelingssamenwerking kan daarvoor een dossier indienen bij de gemeente.

“Een aspect van solidariteit is het lokaal beleid rond ontwikkelingssamenwerking. Elk jaar in oktober verdeelt de gemeenteraad de kredieten voorzien voor dergelijke initiatieven. De projecten dienen een band met onze gemeente aan te tonen, bijvoorbeeld door de actieve inzet van een inwoner van onze gemeente voor dat bewuste project. Tegen uiterlijk 15 oktober 2021 kun je een korte motivatienota van de door jouw organisatie uitgevoerde werken tijdens het lopende jaar indienen op het mailadres lokaalbestuur@wichelen.be. Zo kunnen we onze warmte ook over de landsgrenzen heen verspreiden.”