Gouverneur vernietigt gemeenteraadsbesluit rond niet-stemming toetreding Statiegeldalliantie

Berlare Politiek

In de laatste Berlaarse gemeenteraad van 2020 diende raadslid Jan Van Hee (SP.A-Groen) het voorstel van beslissing in om toe te treden tot de Statiegeldalliantie. Het punt werd niet gestemd, omdat de meerderheid weigerde een stemming te organiseren. De klacht van het raadslid daarover werd gegrond verklaard door de gouverneur en het besluit van de meerderheid werd nu door de gouverneur vernietigd.

“Het belangrijkste argument was dat wanneer de stemming gevraagd wordt over een correct geagendeerd agendapunt, de voorzitter of de burgemeester, dit niet kan weigeren”, zegt Jan Van Hee. “We zeer blij met de beslissing om twee redenen: het beklemtoont dat de meerderheid de democratische spelregels niet zomaar naast zich neer kan leggen. Tevens kunnen we hiermee de prangende problematiek van het zwerfvuil nog eens onder de aandacht brengen. De meerderheid wilde natuurlijk de stemming vermijden omdat ze dan kleur moeten bekennen om het probleem van het zwerfvuil in onze mooie gemeente serieus te nemen. Zwerfvuil is niet alleen een probleem voor milieu en toerisme, voor veehouders is dit een enorm probleem wanneer de blikjes in het maaisel terecht komen: dit leidt niet alleen tot groot dierenleed, maar ook tot financiële verliezen voor onze landbouwers.”

Op de gemeenteraad van vanavond zal SP.A-Groen aankondigen dat ze de materie terug op de agenda zullen plaatsen. “Wanneer we dit punt opnieuw op de agenda plaatsen, ben ik zeer nieuwsgierig naar de stemmotivatie van elk individueel lid uit de meerderheid”, besluit Jan Van Hee.